Referat af generalforsamling, LUF, 17.05.18

På adressen: Plantagevej 6, 3300 Frederiksværk.
Pga. uopsættelig hændelse var det nødvendigt at flytte generalforsamlingen til Plantagevej 6, 3300 Frederiksværk.

1: Valg af dirigent: MW.

2: Formandens beretning. Fremlægges ved VS og godkendes af hele bestyrelsen.

3: Regnskab: Årsregnskab uddeles og gennemgås ved MW. Regnskab godkendt.

4: Behandling af indkomne forslag: ingen.

5: Valg af bestyrelse:
Gitta Trier vælges ind i bestyrelsen, alle øvrige ønsker genvalg (Andreas, Per, Kirsten og Mette).

6: Eventuelt: intet.

/CH 21.05.18