LUFs bestyrelse

LUFs bestyrelse

Bestyrelsen består af følgende praktiserende læger:

Formand: Per Høeg

Næstformand: Andreas Højring

Kasserer: Gitta Trier

Bestyrelsesmedlem: Trine Bagger Pedersen

  • Bestyrelsen har betragtelig erfaring i kursusvirksomhed og anden form for undervisning
  • Bestyrelsens arbejde er ulønnet
  • Sekretær for foreningen: Pernille Sommer, e-mail: luf@luf.dk