Hvorfor LUF?

Det er vigtigt, at Praktiserende Lægers Efteruddannelse varetages af de praktiserende læger selv. Tidligere var det DADL der alene bestemte rammerne for de praktiserende lægers efteruddannelse. Som modvægt til dette blev LUF dannet i 2001.  Siden 2013 har praktiserende lægers efteruddannelse centralt været forankret i DSAM/PLO.  Dette er vi meget tilfredse med, men der er stadig behov for LUF, så vi bliver ved.

Hvordan LUF? 

  • Lægernes Uddannelses Forening er, som navnet siger en "forening". Dermed er medlemmerne sikret momsfritagelse for deltagelse i foreningens kursusaktiviteter.
  • Foreningen må ikke drives med forretning for øje. Det vil sige eventuelt økonomisk overskud i foreningen skal anvendes til foreningens formål, nemlig uddannelsesvirksomhed, jvf. vedtægterne.
  • Foreningen ledes af en bestyrelse.
  • Foreningen er baseret på kommunikation via internettet for at holde administrationsomkostningerne nede.
  • Hvis du tilmelder dig en af LUF's aktiviteter, bliver du automatisk medlem af foreningen (og vi opkræver automatisk kontingent på kr. 225, dækkende ét kalenderår).
  • Du kan også melde dig ind i foreningen uden at tilmelde dig et kursus, og derved fortløbende modtage informationer om foreningens tilbud. Som medlem får du automatisk tilsendt en mail, når foreningen har etableret et nyt tilbud.