Hvorfor LUF?

Det er vigtigt, at Praktiserende Lægers Efteruddannelse bør varetages af de praktiserende læger selv. Indtil LUF blev dannet i 2001, har DADL alene afstukket rammerne for de praktiserende lægers efteruddannelse. Det burde være DSAM/PLO, der er ansvarlig for dette, men det var ikke tilfældet. Derfor LUF og stadig LUF.

Hvordan LUF? 

  • Lægernes Uddannelses Forening er, som navnet siger en "forening". Dermed er medlemmerne sikret momsfritagelse for deltagelse i foreningens kursusaktiviteter.
  • Foreningen må ikke drives med forretning for øje. Det vil sige eventuelt økonomisk overskud i foreningen skal anvendes til foreningens formål, nemlig uddannelsesvirksomhed, jvf. vedtægterne.
  • Foreningen ledes af en bestyrelse.
  • Foreningen er baseret på kommunikation via internettet for at holde administrationsomkostningerne nede.
  • Hvis du tilmelder dig en af LUF's aktiviteter, bliver du automatisk medlem af foreningen (og vi opkræver automatisk kontingent på kr. 225, dækkende ét kalenderår).
  • Du kan også melde dig ind i foreningen uden at tilmelde dig et kursus, og derved fortløbende modtage informationer om foreningens tilbud. Som medlem får du automatisk tilsendt en mail, når foreningen har etableret et nyt tilbud.