Hjem

Velkommen til Lægernes Uddannelses Forening

 

LUF
Lægernes Uddannelses Forening tilbyder undervisning af høj kvalitet, som tilgodeser praktiserende lægers behov. Foreningen er ikke overskudsgivende - samtlige midler anvendes til udvikling og forbedring af foreningens aktiviteter. Lægernes Uddannelses Forening er dannet af og ledes af alment praktiserende læger med stor erfaring i kursusvirksomhed.

NYHED - Digitale kurser via LUF
LUF har indgået et samarbejde med Medical Access som udvikler digitale kurser til læger og sygeplejersker.  Medical Access er et søsterselskab til BestPratice Nordic, som mange af jer kender fra magasinet Almen praksis (se seneste publikation på www.bpno.dk ).

Kurser som Medical Access udbyder til alment praktiserende læger, udvikles af alment praktiserende læger og specialister indenfor det pågældende område og giver et dansk perspektiv på den seneste viden forankret i danske guidelines. Kurserne udvikles, tilrettelægges og afvikles uden nogen form for indflydelse fra medicinalindustrien og tilgås på en kursusplatform uden nogen form for annoncering.

Se nærmere beskrivelse HER - bl.a. kurserne Type 2 diabetes: Valg af behandling efter metformin og Hjertesvigt: Diagnostik og behandling i almen praksis (klar efter sommerferien).

Anmeldelser
Her kan du løbende se anmeldelser af vores kurser - se tidligere afholdte kurser i Resiliens, Den diagnostiske udfordring, Når læger leder sammen eller Hverdagspsykiatri, Børn, unge og den svære pædiatri

Forslag til nye kurser
Har du ønsker eller i det hele taget gode ideer til nye kurser er du velkommen til at sende forslag, input eller lignende til LUF