Generalforsamling 2023

 Lægernes uddannelses forening

 Afholdes på Åbrinken 159, 2830 Virum

 Tirsdag den 23. maj kl. 16.00

 

 Dagsorden for ordinær generalforsamling er:

   Valg af dirigent

    Beretning af Formanden

    Regnskab

    Indkomne forslag

    Budget for kommende år

    Valg til bestyrelse og eventuelle udvalg

    Eventuelt

 

 Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen foregår dog altid skriftligt.