Generalforsamling 2024

 Lægernes uddannelses forening

Afholdes på Solsortvej 87, 2000 Frederiksberg

Mandag den 13. maj kl. 17.00

Dagsorden for ordinær generalforsamling er:

 

 

·        Valg af dirigent

·        Beretning af Formanden

·        Regnskab

·        Indkomne forslag

·        Budget for kommende år

·        Valg til bestyrelse og eventuelle udvalg

·        Eventuelt

 

Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.