Generalforsamling 2023 

 Lægernes uddannelses forening

 Blev afholdt på Åbrinken 159, 2830 Virum

 Tirsdag den 23. maj kl. 16.00