Tilmelding
Tilmelding til et kursus sker under de enkelte kursusbeskrivelser via hjemmesiden og du modtager herefter e-mail 
med bekræftelse samt opkrævning. Pris og betalingsbetingelser fremgår af kursusannoncen. Efter tilmeldingsfristens 
udløb vil du modtage yderligere praktiske oplysninger om kurset.

Udlandskurser 
Kursusafgiften er eksklusiv opkrævning for rejse- og opholdsomkostninger, som opkræves direkte fra rejsebureauet efter 
tilmeldingsfristens udløb. Den annoncerede rejse- og opholdspris er ligeledes eksklusiv ekstra rejseudgifter til/fra den 4
lufthavn, hvorfra grupperejsen foregår. 
Tidspunktet for opkrævning af rejse- og opholdsudgifterne afhænger af de frister, som de enkelte rejsebureauer har sat
og kan variere meget. 

Venteliste
Når et kursus er fuldtegnet (det vil fremgå på hjemmesidens kursusoversigt), kan du vælge at blive noteret på ventelisten - 
det er aldrig bindende at blive skrevet på ventelisten. 

Hvis du fortryder, at du overhovedet meldte dig på kurset…
Afbestiller du din kursusdeltagelse før tilmeldingsfristens udløb, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af et 
ekspeditionsgebyr på kr. 600.

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb og der ydes ikke nogen tilbagebetaling på kursusafgiften. 
Du er selvfølgelig velkommen til at sende en kollega, hvis du bliver forhindret i at deltage.

Ved kurser i udlandet af kursusafgiften tabt ved afbud efter tilmeldingsfristen udløb og du hæfter endvidere ved 
udlandskurser for en del af rejseprisen, typisk 100 %, afhængigt af rejsebureauets regler.

Forsikringsforhold ved LUF-kurser

Afbestillingsforsikring – DK-kurser og udlandskurser
Ved kurser afholdt igennem LUF er der tegnet forsikring for kursusafgiften såfremt kursusdeltagelsen umuliggøres af 
akut sygdom og lignende hos kursisten selv eller i dennes nærmeste familie. Forsikringen er obligatorisk og indeholdt i 
kursusafgiften. 
Rejse- og opholdsprisen er et anliggende imellem rejsebureauet og kursisten, så der skal tage særskilt stilling til dette, 
hvis det ikke er includeret i egen forsikring eller hvis kursisten ikke selv har tegnet afbestillingsforsikring med rejsebureauet. 


Aflysning af kursus
Et kursus kan aflyses på grund af force majeure eller andre udefrakommende omstændigheder, som ligger uden for LUFs
kontrol. I så tilfælde tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren 
nogen godtgørelse.