Tilmelding
Tilmelding til et kursus sker under de enkelte kursusbeskrivelser via hjemmesiden og du modtager herefter e-mail 
med bekræftelse samt opkrævning. Pris og betalingsbetingelser fremgår af kursusannoncen. Efter tilmeldingsfristens 
udløb vil du modtage yderligere praktiske oplysninger om kurset.

Udlandskurser 
Kursusafgiften er altid eksklusiv opkrævning for rejse- og opholdsomkostninger som opkræves direkte fra 
rejsebureauet efter tilmeldingsfristens udløb.
Den annoncerede rejse- og opholdspris er ligeledes eksklusiv ekstra rejseudgifter til/fra den lufthavn, hvorfra grupperejsen 
foregår. Tidspunktet for opkrævning af rejse- og opholdsudgifterne afhænger af de frister, som de enkelte rejsebureauer
har sat og kan variere meget.
Grupperejsen er som oftest via Kastrup Lufthavn. Rejsebureau vil være behjælpelig med alternativ rejse fra Jylland
hvis det ønskes eller du er velkommen til selv at sørge for fly (som fratrækkes prisen). 
Det er dog ikke muligt selv at arrangerer hotelopholdet, som altid er inkluderet i pakken.

Venteliste
Hvis du tilmelder dig et kursus som er fuldtegnet (det vil fremgå på hjemmesidens kursusoversigt) vil du blive kontaktet
hvis der kommer ledige pladser - det er aldrig bindende at blive skrevet på ventelisten. 

Hvis du fortryder, at du overhovedet meldte dig på kurset…
Afbestiller du din kursusdeltagelse før tilmeldingsfristens udløb, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af et 
ekspeditionsgebyr på kr. 500.

Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb og der ydes ikke nogen tilbagebetaling på kursusafgiften. 
Du er selvfølgelig velkommen til at sende en kollega, hvis du bliver forhindret i at deltage.

Ved kurser i udlandet af kursusafgiften tabt ved afbud efter tilmeldingsfristen udløb og du hæfter endvidere ved 
udlandskurser for en del af rejseprisen, typisk 100 %, afhængigt af rejsebureauets regler.

Hvis opkrævning på deltagelsen ikke betales rettidigt, vil du blive sat på venteliste og anden kursist får tilbudt 
pladsen.


Forsikringsforhold ved LUF-kurser

Afbestillingsforsikring – DK-kurser og udlandskurser
Ved kurser afholdt igennem LUF er der tegnet forsikring for kursusafgiften såfremt kursusdeltagelsen umuliggøres af 
akut sygdom og lignende hos kursisten selv eller i dennes nærmeste familie. Forsikringen er obligatorisk og indeholdt i 
kursusafgiften. I tilfælde af sygdom på kursusstedet er hjemtransport ligeledes includeret i forsikringen.
Rejse- og opholdsprisen er et anliggende imellem rejsebureauet og kursisten, så der skal tage særskilt stilling til dette, 
hvis det ikke er includeret i egen forsikring eller hvis kursisten ikke selv har tegnet afbestillingsforsikring med rejsebureauet.


Aflysning af kursus
Et kursus kan aflyses på grund af force majeure eller andre udefrakommende omstændigheder, som ligger uden for LUFs
kontrol. I så tilfælde tilbagebetales den erlagte betaling uden fradrag. Derudover tilkommer der ikke rejsedeltageren 
nogen godtgørelse.