Regnskab 2018

Indtægter
Kontingenter88.125
Indbetaling fra kursister4.733.206
Renteindtægter0
Anden indtægt
Indtægter i alt 4.821.3314.821.331
Udgifter
Kursusomkostninger
     Honorarer1.760.935
     Ophold og transport2.250.690
     Forsikringer146.827
     Kursusomkostninger i alt4.158.4524.158.452
Sekretariat
     Honorarer611.618
     Revisor19.625
     Kontoromkostninger67.590
     Annoncering47.586
     Andre driftsomkostninger23.540
     EDB-support31.501
     Vikar bestyrelse214.463
Sekretariat i alt1.015.9231.015.923
Finansieringsomkostninger00
Diverse13.84213.842
Udgifter i alt 5.188.217- 5.188.217
Resultat- 366.886
Henlæggelse til pædagogisk pulje
Resultat herefter- 444.386
 
Årets resultat- 444.386
Overført resultat, primo583.851
Til disposition139.465
 
Hensat til kursusudvikling
Hensat til kursusudvikling primo433.036
Anvendt 2017-76.314
Hensat 201677.500
Hensat til pædagogisk udvikling ultimo 2017434.222
 NoteDette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger udgør 14,65 % af foreningens samlede udgifter.