Regnskab 2018

Regnskab 2018

Indtægter
Kontingenter 88.125
Indbetaling fra kursister 4.733.206
Renteindtægter 0
Anden indtægt
Indtægter i alt  4.821.331 4.821.331
Udgifter
Kursusomkostninger
     Honorarer 1.760.935
     Ophold og transport 2.250.690
     Forsikringer 146.827
     Kursusomkostninger i alt 4.158.452 4.158.452
Sekretariat
     Honorarer 611.618
     Revisor 19.625
     Kontoromkostninger 67.590
     Annoncering 47.586
     Andre driftsomkostninger 23.540
     EDB-support 31.501
     Vikar bestyrelse 214.463
Sekretariat i alt 1.015.923 1.015.923
Finansieringsomkostninger 0 0
Diverse 13.842 13.842
Udgifter i alt  5.188.217 - 5.188.217
Resultat - 366.886
Henlæggelse til pædagogisk pulje
Resultat herefter - 444.386

 

Årets resultat - 444.386
Overført resultat, primo 583.851
Til disposition 139.465

 

Hensat til kursusudvikling
Hensat til kursusudvikling primo 433.036
Anvendt 2017 -76.314
Hensat 2016 77.500
Hensat til pædagogisk udvikling ultimo 2017 434.222

 

Note

Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger udgør 14,65 % af foreningens samlede udgifter.