Bestyrelsens beretning på generalforsamligen juni 2018

Bestyrelsens mødeaktivitetBestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøder: 7.2, 6.4, 23.5, 9.6, 22.8, 20.11 samt ugentlige web-møder. Bestyrelsen sammensætning i 2017 var:
  • Villy Meineche Schmidt, formand
  • Mette Wanning, næstformand
  • Per Høeg, kasserer
  • Kirsten Lawaetz, sekretær
  • Andreas Højring, medlem
 Foreningens medlemstalRegistrerede medlemmer i 2017 udgjorde 1518 mod 1819 i 2016. Disse tal spejler ikke aktive medlemmer – en del har ikke betalt kontingent udenfor de perioder, hvor de har deltaget i foreningens kurser.Foreningens aktiviteterForeningens aktiviteter I indeværende periode - bedømt på antal af kursusdage og deltagere - har været nedadgående jf. oversigten. Forskellen er ikke 'katastrofal', men nok en reminder..Et forklarende element - tror vi - er den etablerede systematiske efteruddannelse, som kan være vanskelig at konkurrere med.
KursusAntal deltagereAntal kursus-hverdage/dageKursusdage
201727552 / 551140 / 1188
201630255 / 601227 / 1319
Samlet set har vi gennemført 13 kurser med relevante emner for praktiserende læger - både 'lægefaglige' rettede mod patienterne, og kurser som tilsigter at give læger selvindsigt og lederevner.
Se nedenstående oversigt:

Kursus

Deltagere

Kursus-hverdage

Kursusdage

1Kræft og den praktiserende læge265130
2Mentale problemer244,5108
3Sandt eller falsk17585
4Børneortopædi19119
5Når læger leder sammen 2201/220/40
6Resiliens - i patientbehandlingen16580
7Børn og unge i almen praksis234,5103,5
8Dermatologi255125
9Kvinden - i teori og praksis19595
10Manden - i teori og praksis18590
11ACT now!255125
12Den gamle295145
13Når leger leder sammen141/314/42
I alt27552 / 551139,5 / 1187,5
201630255 / 601227 / 1319

Bestyrelsens arbejde

EfteruddannelseSystematisk efteruddannelse har nu været tilbudt gennem nogle år. Kursernes varighed og indhold er aftalt mellem PLO og Regionerne. LUF har udbudt sådanne kurser, og vi har oplevet at curriculum og varighed ikke altid matcher. Formentlig med henblik på at opnå gennemslagskraft har PLO øget tilskuddet til systematisk efteruddannelse (sammenlignet med selvvalgt efteruddannelse) og den enkelte læge kan hjembringe mere tilskud end han/hun har mistet ved ikke at være til stede i praksis."Gamle dages" adfærd accepterede at de praktiserende læger sammensatte deres egen efteruddannelse. Dette er selvfølgeligt fortsat muligt - såfremt lægen ikke føler sig afhængig af tilskud fra fonden. Der synes at have opstået et hierarki - tilskudsmæssigt - således at den systematiske efteruddannelse er øverst, efterfulgt af selvvalgt efteruddannelse i Danmark, længere nede følger selvvalgt efteruddannelse indenfor EU. Kurser udenfor EU kan slet ikke opnå generel tilskud - uden skelen til emne og indhold. Individuel ansøgning kan indgives, men behandlingen heraf er fuldstændig uigennemsigtig.Dette indebærer - desværre - at danske læger berøves muligheden for at se, opleve, reflektere over og hjemtage erfaringer fra sundhedssystemer som kun råder over sparsomme midler. I dansk kontekst indbefatter det: hvordan bliver jeg bedre til 'bedside' medicin. LUF har afholdt kurser i Indien, Tanzania, Bhutan, Peru med dette formål. Det er desværre ikke længere muligt. I LUF har vi fokuseret på at tilbyde kurser som er 'skæve', som er 'åbne mod verden', og som målsætter at kombinere 'lægeviden med et levet liv' og accepterer at vi kan lære basal medicin fra andre kontinenter, hvor der ikke er tilgang til paramedicinske undersøgelser.Bestyrelsen beklager derfor at efteruddannelsespaletten er blevet smallere.AldersgrænseBestyrelsen har i løbet af 2017 vedtaget en aldersgrænse for foreningens ledelse: funktioner i LUF ophører indenfor det kommende år efter at medlemmet er fyldt 70. Foreningen er naturligvis vidende om at aldersgrænser er problematiske, men beslutningen hviler på det faktum at gamle ledere ikke kender nye undervisere. Med henblik på ikke at 'tømme kontoret' er der aftalt en blød overgang, som ikke kan overstige 1 år.SekretariatetForeningen har fået ny sekretær, som vi har gode fornemmelser omkring.Tidligere sekretær opsagde sin stilling og efterlod et overraskende stort kaos i sekretariatet. Mette Wanning og i mindre grad Villy Schmidt har ryddet op.På bestyrelsens vegneVilly Meineche Schmidt, formand