Resiliens
Kursets formål og indhold
Resiliens handler om at opbygge og vedligeholde modstandskraft i forhold til de udfordringer og kriser, 
vi udsættes for i livet. Det handler om robusthed, spændstighed, elasticitet, livskraft og livsmod. Men også 
om vores egen skrøbelighed. Evnen til at overvinde belastninger og risikofaktorer. Udfordringer er der nok af - 
stigende arbejdspres, opgaveglidning, tilsyn samt forventninger fra patienter, pårørende, personale og 
samarbejdspartnere. Din evne til resiliens som læge kan skærpes og næres, og du kan øge dine patienters.
På kurset får du viden om de teknikker, der er en del af resiliens-traditionerne, og du bliver trænet i brugen af 
dem i forhold til patienterne - herunder teori og træning. Du skal arbejde med bl.a. øvelser som vedrører 
personlige energiskabere og drænere. Indre dommere, tidsforbrug, grænsesætning og personlig konflikthåndtering.
Men resiliens kan ikke læres teoretisk. Kurset er derfor et aktivt øve- og træningsrum, hvor deltagerne gennemprøver 
øvelserne for derigennem at opdage de redskaber, der er brugbare for dem selv, og som derved kan formidles 
videre til patienterne. Du skal være indstillet på at arbejde personligt og praktisk samt indgå konstruktivt i andres 
arbejde. Det anbefales, at kompagnoner ikke deltager sammen på dette kursus.

Målgruppe1
18 praktiserende læger - Læs anmeldelse af kurset her
Kursussted
Fyn, Gl. Avernæs

Kursustidspunkt
Den 22. - 24. marts 2023

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 3 dages selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2023-0003.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Kursusafgift
Kr. 19.000 

Tilmelding 
Tilmeldingsfrist 23. januar 2023
Klik for tilmelding

Underviser
Konsulent Helene Havsteen
MA, Coaching & Consulting EGS, Schweiz. Certificeret i jungiansk typeindeks fra Center for Ledelse.
Er veluddannet indenfor coaching og teoretiske baggrunde for coaching samt mindfulness og resiliens. 
Helene har undervist i dette i flere år. Hun er praktiserende konsulent og rådgiver af  virksomheder 
indenfor trivselsproblematikker, ledelse, organisation og kommunikation. Er endvidere supervisor for læger 
og underviser på hoveduddannelsen gennem 7 år. Er dygtig indenfor samtale, kommunikation og kontakt, både 
individuelt og i grupper.

Kursusledelse
Praktiserende læge, Gitta Trier, lSpeciallæge i almen medicin siden 2002. 
Partner hos Lægerne Jacob Gades Alle i Vejen i 12 år. Partner hos Lægerne i Lundtofte siden 2015. 
Diplom i ledelse. Også kursusleder på LUF-kurserne "Den gamle patient", "Den ældre patient" og "Neurologi i almen praksis".
Bestyrelsesmedlem i LUF.

Praktiserende læge Andreas Højring, Praktiserende læge siden 2004. Kursusleder siden 2006. Har afholdt kurser 
i medicinsk historie, medicinsk etik, pædiatri for almen praksis, onkologi, Den ældre patient mm. 
Medlem af LUF's bestyrelse.