Resiliens – kursus

Resiliens

Kursets formål og indhold
Resiliens handler om at opbygge og vedligeholde modstandskraft i forhold til de udfordringer og kriser, vi udsættes for i livet. Det handler om robusthed, spændstighed, elasticitet, livskraft og livsmod. Men også om vores egen skrøbelighed. Evnen til at overvinde belastninger og risikofaktorer. Udfordringer er der nok af - stigende arbejdspres, opgaveglidning, tilsyn samt forventninger fra patienter, pårørende, personale og samarbejdspartnere. Din evne til resiliens som læge kan skærpes og næres, og du kan øge dine patienters.

På kurset får du viden om de teknikker, der er en del af resiliens-traditionerne, og du bliver trænet i brugen af dem i forhold til patienterne - herunder teori og træning. Du skal arbejde med bl.a. øvelser som vedrører personlige energiskabere og drænere. Indre dommere, tidsforbrug, grænsesætning og personlig konflikthåndtering.

Men resiliens kan ikke læres teoretisk. Kurset er derfor et aktivt øve- og træningsrum, hvor deltagerne gennemprøver øvelserne for derigennem at opdage de redskaber, der er brugbare for dem selv, og som derved kan formidles videre til patienterne.

Du skal være indstillet på at arbejde personligt og praktisk samt indgå konstruktivt i andres arbejde. Det anbefales, at kompagnoner ikke deltager sammen på dette kursus.

Målgruppe
18 praktiserende læger.

Læs anmeldelse af kurset her

Kursussted
Fyn, Gl. Avernæs

Kursustidspunkt
Den 3. - 5. november 2021

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 3 dages selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnr. 2021-0273. Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus: Ca. kr. 16.500
Depositum: Kr. 2.500

Tilmelding  
Tilmeldingsfrist 3. oktober 2021
Klik for tilmelding

Underviser


Konsulent Helene Havsteen
Er veluddannet indenfor coaching og teoretiske baggrunde for coaching samt mindfulness og resiliens. Helene har undervist i dette i flere år. Hun er praktiserende konsulent og rådgiver af virksomheder indenfor trivselsproblematikker, ledelse, organisation og kommunikation
Er endvidere supervisor for læger og underviser på hoveduddannelsen gennem 7 år. Er dygtig indenfor samtale, kommunikation og kontakt, både individuelt og i grupper.

Kursusledelse


Praktiserende læge, Gitta Trier, e-mail
Speciallæge i almen medicin siden 2002. Partner hos Lægerne Jacob Gades Alle i Vejen i 12 år. Partner hos Lægerne i Lundtofte siden 2015. Diplom i ledelse. Også kursusleder på LUF-kurserne "Den gamle patient", "Den ældre patient" og "Neurologi i almen praksis". Bestyrelsesmedlem i LUF.

Praktiserende læge Andreas Højring, e-mail
Praktiserende læge siden 2004. Kursusleder siden 2006. Har afholdt kurser i medicinsk historie, medicinsk etik, pædiatri for almen praksis, onkologi, mm. Medlem af LUF's bestyrelse.