ResiliensDen 25. - 27. november 2020, Gl. Avernæs - FynVi passer på patienterne, så godt vi kan i de rammer, som besluttes ved forhandlinger mellem PLO centralt og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Rammerne for at udføre vores arbejde er nu så rigide, at vi, på trods af en virkelig høj fagfaglig standard, får sværere og sværere ved at hjælpe patienterne. På kurset RESILIENS hos LUF var deltagerne enige om, at vi har brug for flere kurser, hvor vi arbejder med hele nervesystemet – og ikke kun de svært slidte synapser i det kognitive – vi skal have alle tre hjerner i spil. Og hold da op!Endnu et kursus, hvor jeg bare bliver så benovet over, hvor modige praktiserende læger er. Her er ingen skrupler (højest lidt præstationsangst) – alle går til fadet for at mærke effekten af de mange ret enkle og overførbare øvelser. Og hold da op, hvor var det sjovt at se os alle sammen stå og være ganske forundrede over, den kraft øvelserne havde på os.Det gjorde også indtryk på mig, som indrømmet egentligt havde meldt mig til at få lidt inspiration fra indlægget om musik og terapi, som jeg ikke ved ret meget om. Jeg arbejder i det daglige med De tre hjerner i forbindelse med den psykoterapeutiske uddannelse, som jeg har. Jeg er trænet i at spejle mine patienters og klienters limbiske resonans og sanser. PÅ dette kursus har jeg og mine medkursister fået nogle effektive øvelser med hjem – som vi kan gå direkte hjem og bruge selv eller på vores patienter, som har brug for modstandskraft, livskraft og livsmod til at overvinde belastninger.Vi var i gode hænder hos Helene Havsteen, som er gennemgående underviser på kursus. Hun kan sit stof og hun forstår at få det overført til os og passe på os, mens vi lærer. Tove Skovbo Christensen giver en Introduktion til musik som terapi og endelig tak til kursusledelsen Gitta Trier og Andreas Højring for at skabe rammerne for et kursus, som alle praktiserende læger skulle unde sig selv – for uden modstandskraft bliver udbyttet vores arbejdsindsats begrænset – og vi visner som medmennesker.Pia Müller, praktiserende læge i Greve, psykoterapeut MPF i Solrød Strand.