Referat af generalforsamling, LUF, 18. juni 2019 

Afholdt 18.06.19, kl. 17.00 på foreningens hjemadresse, Solsortvej 87, 2000 Frederiksberg.

1. Valg af dirigent: MW. Valg af referent: Charlotte Herschend

2. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt

3. Formandens beretning: Fremlægges af formanden og godkendes enstemmigt af generalforsamlingen. Beretningen er vedlagt referatet.

4. Årsregnskab for 2018 uddeles og gennemgås ved MV. Regnskab godkendes enstemmigt.

5. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag

6. Valg til bestyrelse: Trine Bagger Pedersen træder ind i bestyrelsen, alle øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgt (Andreas Højring, Per Høeg, Kirsten Lawaetz, Gitta Trier og Mette Wanning.

7. Eventuelt: intet.

/ch 23.06.19

Referatet godkendt af LUFs bestyrelse 3.9.2019

Per Høeg, formand
Andreas Højring, næstformand
Gitta Trier, kasserer
Kirsten Lawaetz
Trine Bagger Pedersen
Mette Wanning