Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen juni 2019

Generalforsamling i Lægernes Uddannelses Forening 

18. juni 2019

Formandens beretning

2018 var et år med flere forandringer i LUF's bestyrelse. Ja, man fristes næsten til at kalde det en LUF version 2.0.Det var året vores nye sekretær Charlotte startede op. Det har været et stort arbejde at overtage sekretariatet efter vores forrige sekretær. Charlotte har klaret det flot, med god hjælp af Mette.Til generalforsamlingen fik vi også et nyt bestyrelsesmedlem, Gitta Trier. Gitta har fra starten af vist et stort engagement og jeg er overbevist om, at hun vil være med til at foretage den nødvendige udvikling af LUF.Sidst, men absolut ikke mindst, var 2018 året, hvor en af LUF's stiftere og mangeårige formand, Villy Meineche Schmidt, valgte at takke af, - både som formand og i bestyrelsen. Det skal lyde en stor tak til Villy for det arbejde, han har lagt i LUF, og for den lange indflydelse han i det hele taget har haft på videreuddannelse af praktiserende læger i Danmark.Undertegnede, i egenskab af næstformand, overtog formandskabet, da Villi trak sig i efteråret 18.Vi gennemførte 11 kurser og aflyste 7 i 2018. Det er en klart for høj aflysningsprocent, som vi i bestyrelsen skal gøre hvad vi kan for at bringe ned.Ellers var starten af 2018, i lighed med de foregående år, præget af usikkerhed angående LUF's fremtid og vores plads i videreuddannelsen. På et møde i april, hos Mette, blev bestyrelsens medlemmer dog enige om at fortsætte og fik skrevet ned en liste over ideer og mulige tiltag, vi kunne foretage for at videreføre LUF. Disse ideer blev videreudviklet under bestyrelsens visions-seminar på Skodsborg i november. Vi kan med glæde se, at flere af disse ideer allerede er søsat - f.eks. flere SE-kurser, ryg i ryg-kurser, satsning på udbredelse af vores nyhedsmails osv.En glædelig overraskelse var det også, da vikartaksten for deltagelse i selvvalgt videreuddannelse næsten blev fordoblet og dermed gjort mere konkurrencedygtig i forhold til den systematiske. Dette var et meget positivt signal fra regionerne og PLO. Til gengæld må vi nok indse, at de mere eksotiske kurser, udenfor EU, efterhånden bliver utrolig svære at få tilskud til. Den individuelle tilskudsansøgning er stadig meget bøvlet og usikker.En anden grund til ikke at rejse halve jorden rundt på kurser er den aktuelle klimadebat og vores alles CO2-regnskab. Vi har i LUF diskuteret dette og kommet frem til, at vi skal gøre vores del. I første omgang ved at også tilbyde længerevarende kurser i Danmark og umiddelbar nærhed samt altid at vurdere grundigt om et kursus nødvendigvis bør lægges på steder, der nødvendiggør flyrejser.Der har allerede lydt ros og tak til tilkommende og fragående personer i LUF's bestyrelse og sekretariat. Den største tak går dog til Mette (Wanning) som igen har ydet en kæmpe indsats indenfor, - ja stort set alt i bestyrelses- og sekretariats-arbejdet. For mig personlig som ny og uerfaren formand har det været en uvurderlig hjælp og sikkerhed at have dig på holdet, Mette.Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde i LUF og ser lysere på fremtiden, end jeg gjorde for bare et år siden.Per Høeg, formand