Når læger leder sammen – kursus

Når læger leder sammen
- Et ledelseskursus for læger i kompagniskaber (der er stadig ledig plads til én enkelt 2-3 mandspraksis)

Baggrund
Kender I det her:
Mindste fællesnævner i lægegruppen bliver overliggeren?
Problemstillinger sendes til hjørnespark?
Evindelige diskussioner dukker op, men uden resultat?
Personalet efterspørger fælles linje og holdning?
I sætter flere skibe i søen, end I kan holde flydende
Den oprindelige gnist, der første jer sammen, er ved at blegne
Flere og flere praksis har flere ligestillede ejere. Nogle gange kan der ligefrem være flere 'høvdinge' end 'indianere'! Det at lede en virksomhed er en udfordring, som ikke bliver mindre af at flere skal gøre det sammen. Det stiller helt særlige krav til de pågældende: Mulighederne er store, men faldgruberne åbenlyse.

Formål
At skabe en mere dynamisk og samstemt ledergruppe
At opnå bedre resultater sammen (herunder at få mere tid til kerneydelsen: at være læge for sine patienter).

Kursets indhold og form

 1. Introduktion: Udfordringer og faldgruber når flere leder sammen
 2. Ledelsesgrundlaget - hvad er vi fælles om, og hvad er god ledelse hos os?
 3. Ledelsesrummet - skab tid og rum til ledelse
 4. Ledergruppemødet - drift, udvikling, strategi
 5. Effektiviser beslutningsprocesser - hvordan træffes gode beslutninger ud fra forskellige opfattelser? Hvordan føres de ud i livet?
 6. Forholdet mellem ledergruppen og medarbejderne
 7. Ledergruppens menneskelige ressourcer - synergi eller kollision
 8. Organisering af ledelsesarbejdet: Fordelingen af ledelsesopgaverne - Den velfungerende ministeriemodel (om ansvar, mål, opfølgning etc.)
 9. Konflikter i ledergruppen - typer, forebyggelse og håndtering
 10. Nyt medlem i ledergruppen - afsked med en erfaren lederkollega: Hvordan gør vi det godt?
 11. Udvikling af lederfællesskabet. Den planlagte genforhandling - gruppeudviklingssamtalen
 12. Almindelige problemstillinger og mulige løsninger (egne cases)

 

Deltagerforudsætninger:
Forløbet er designet for hele lederfællesskaber. I særlige tilfælde kan dette fraviges efter aftale med kursusledelsen.
Alle deltagere udfylder en JTI (Jungs Type Indikator) personanalyse inden kurset. Den gennemgås og bearbejdes på kurset.l. Deltagerne skal være villige til at lade kolleger se deres egne profil.

Pre work:
Inden kursusforløbet udsendes en til to artikler samt nogle spørgsmål til deltagerne og praksispersonalet. Desuden udfyldes JTI profilen (forventet tidsforbrug 10 - 20 min).

Kursussted
Thaisen Hus, Fyn

Kursustidspunkt
Den 30. oktober - 1. november 2020

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt som 3 dages selvvalgt efteruddannelse (3 dages kursusafgift og 1 dags tabt arbejdsfortjeneste) med aktivitetsnummer 2020-0198.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus
: Kr. 16.400
Depositum: Kr. 1.600

Tilmelding
Senest den 18. september 2020
Klik her for tilmelding.

Undervisningsmetoder
Gruppearbejde (mest med dine kompagnoner) og Praktiske øvelser, kombineret med katedral undervisning og oplæg fra underviser.

Målgruppe
18 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Læs anmeldelser fra kurset her

Underviser


Chefkonsulent og læge Ulrik Lange, Chefkonsulent og partner i konsulenthuset Cubion A/S.
Ulrik Lange har gennem en årrække arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i både små og store organisationer. Har gennemført talrige lederudviklingsforløb, herunder for praktiserende læger og tandlæger.
Har bred erfaring med almen praksis, dels i form af opgaver indenfor efteruddannelse (den smågruppe-baserede efteruddannelse, træning af gruppeledere og vejledere, uddannelse af tutorlæger m.m.) dels i form af deltagelse i en række udviklingsprojekter i almen praksis.

Kursusleder


Praktiserende læge Per Høeg, Geels Plads 20, 1. sal, 2830 Virum, e-mail
Praktiserende læge, - siden 2000 kompagnon Lægerne Geels plads. Almenmedicinsk Uddannelseskonsulent i Region Hovedstaden. Arrangerer desuden LUF-kurserne "Dermatologi i praksis" og "Den diagnostiske udfordring i almen praksis".