Anmeldelser fra kurset Når læger leder sammen

2019

Vi har været i kompagniskab sammen i 9 år, og vi har bare gjort alting så godt vi nu kunne i forhold til ledelse af vores praksis. "Leading by Luck" kunne man kalde det. Vi har tit været udfordret mht. ledelse, da vi ikke har haft forudsætningerne i orden.Men kurset har givet os et godt indblik i ledelse, og det har givet os lyst til at tage ledelse på os, og fremstå som én enig og tydelig ledelse. Ulrik Lange fik på en meget elegant måde omsat diverse ledelsesprincipper og teorier til praktiske håndgreb og redskaber. Vi fik tid til at arbejde med redskaberne i vores eget kompagniskab og prøvede også kræfter med at arbejde / være sparringspartner for andre praksis i forhold til deres ledelsesmæssige dilemmaer - under supervision af Ulrik Lange og kursusleder Per Høgh. Vi lavede også sjove øvelser, som på sin vis gjorde kurset til en leg.Det har været 3 intensive dage, men internatet har været en god kursusform, og vi kom lettere i kontakt med andre praksis, da vi også tilbragte "fritiden" sammen om aftenen og fik udvekslet erfaringer.Per Høgh er en rigtig dygtig, sjov og hyggelig kursusleder, som skaber en god ramme for kurset og en god stemning - bl.a. vha. sin guitar og sang. Fælles sang skaber fællesskab og giver fornyet energi til at modtage undervisning.Kurset foregik på Thaysens Hus ved Ringe på Midtfyn, og her blev serveret rigtig god mad i hyggelige omgivelser på det tidligere plejehjem. Stedet er nu bl.a. kursussted og kokkeskole, og det smager man. Uhm….Vi kan varmt anbefale andre læger / kommende ledere at deltage i dette kursusMichael Kaltoft og Jens Rosbach

2017

Hermed de bedste anbefalinger til kurset "Når læger leder sammen".Ulrik Lange er en dygtig, inspirerende og empatisk underviser, der på fornemste vis introducerede os til nogle af de mange ledelsesaspekter i praksis.Kurset indeholder en god balance mellem plenumundervisning, gruppearbejde på tværs af praksis samt arbejde i egen praksis med egne kompagnoner.Det var interessant at blive præsenteret for Jung personlighedstyper, hvilket bidrog til stor selvindsigt og samtidig forståelse for ligheder og forskelle kompagnonerne imellem.Thaisen Hus på Fyn danner nogle hyggelige, intime og personlige rammer for kurset.Maden og serviceniveauet er i top.Vi fik en masse brugbare ledelsesredskaber med hjem og har nu indført ugentligt Kai-zen møder i vores praksis.Vi tog fra kurset med højt humør og fyldt med inspiration til at videreudvikle vores ledelseskompetencer i praksis.

Caroline Tvede, Michael Christensen og Mette D. Norus , Lægerne i Støden, Roskilde

2015

Tør du og dine kolleger erkende at ledelse i jeres kompagniskab er en kæmpe udfordring, og tør du blive klogere på dig selv i ledelsesrelationer… Så er det her et kursus for dig og dine kolleger.Kurset, der strakte sig over 3 dage fra fredag morgen til søndag eftermiddag, fandt sted i rare omgivelser på Thaisen Hus Kursuscenter på Fyn, et lille sted med skøn forplejning baseret på fynske råvarer.Vi var i alt 18 kursusdeltagere fra 5 kompagniskaber af varierende størrelse. Vi var geografisk velrepræsenteret, ligesom kompagniskabernes konstellation var forskellig strækkende sig fra kompagniskaber under etablering til en praksis under generationsskifte, hvor både indkommende og afgående læge var med. Kursets underviser, læge og chefkonsulent Ulrik Lange fra konsulenthuset Cubion, kender almen praksis og vores ledelsesudfordringer særdeles godt. Han er kendt fra både Årskursus i Ledelse( LUP) og fra den aktuelle visionsproces i PLO.Forberedelse til kurset bestod i elektronisk udfyldelse af Den Jungianske Type Indikator, personaleinddragelse i form af (anonyme) spørgeskemaer samt udvælgelse af 1--?2 problemstillinger med ledelsesmæssig baggrund. Kurset var bygget inspirerende op omkring korte teoretiske oplæg, udfordrende øvelser , diskussioner i egen ledelsesgruppe, praksis--?supervision af medbragte cases og arbejdet med den Jungianske Type Indikator ( JTI) både individuelt, i ledelsesgruppen og i plenum.De teoretiske emner, som blev inspirerende og skarpt fremlagt af Ulrik Lange, var bla; grundlaget for en ledergruppe, den enkelte i fællesskabet, gruppens dynamik og samspil samt spændinger og konflikter, organisering af praksis, ledelsesrum, møder og beslutningsprocesser, relationer mellem ledelse og personale samt forebyggelse og håndtering af konflikter.Det var desuden afgørende for udbyttet af kurset at møde åbne og velforberedte kolleger, der turde dele bekymringer, konflikter og personlige overvejelser omkring det at være ledere sammen i små fællesskaber.Kurset får min varmeste anbefaling, ligesom både Ulrik Lange og kursusleder Per Høeg skal have tak for at have stykket dette kursus sammen på meningsfuld vis.

Helle Nørskov Eriksen. Familielægerne Valby

2015

Mine største anbefalinger til dette kursus! Jeg kom tilbage til praksis med ny inspiration, gejst og klar til ledelse og samarbejde på den gode måde.Ulrik Lange formåede at gøre undervisningen i ledelse overskueligt og spændende. En utrolig dygtig og inspirerende underviser, der fastholdt vores interesse alle dagene.Vi var 19 læger fra forskellige praksis i hele landet: både store og små og mellemstore praksis, unge og gamle. En rigtig god sammensætning, så vi ku sparre med hinanden.Jungs typeforståelse brugte vi en stor del af tiden på, og det bidrog til forståelse af hinandens forskelligheder i vores egen praksis. Vi fik sat ord på vores praksis profil: hvor er vores stærke sider, og hvilke kan vi udvikle bedre. Det bidrager i dag væsentligt til samarbejdet med hinanden i hverdagen.Det nødvendige ledelsesrum, den gode dagsorden, personaleevalueringer, udviklingsplan, samspil og konfliktløsning var nogle af de vigtige emner, der blev undervist i. Undervisningen blev i hele forløbet formidlet på en klar og inspirerende måde også med inddragelse af alle kursister. Hele kurset var relevant fra start til slut.Det allervigtigste er, at kurset har bidraget til min lyst til at arbejde med ledelse i den travle hverdag og givet mig inspiration til, hvordan man kan lede arbejdet i praksis effektivt med klarhed og respekt for hinanden - så man også kan få skabt gode resultater i hverdagen.

Hanne Møller Hansen/Lægerne Langes Torv, Frederikssund, oktober 2015