ACT NOW – kursus

ACT NOW

Kursets formål og indhold
I almen lægepraksis er det relevant at kende til de nyeste effektive metoder, når patienter søger råd og vejledning til valg af terapi, når der er brug for det. Det er ligeledes væsentligt at have effektive færdigheder at trække på i de mere terapeutiske, motiverende og støttende samtaler, der foregår med patienterne. Ligesom det er vigtigt at kunne tage vare på sin egen trivsel i en travl hverdag, så samtalerne med patienterne ikke dræner unødigt.
Acceptance and Commitment Therapy er blandt de nyeste kognitive adfærdsterapier. Den er stærkt understøttet af evidensbaseret forskning og vinder hastigt frem i terapi og coaching. I daglig tale forkortes Acceptance and Commitment Therapy til ACT, udtalt som det engelske ord "to act", "at handle". Metoden har netop både et accepterende og handlingsorienteret fokus som den fulde titel antyder og har til hensigt at støtte vores evne til at forfølge og skabe et personligt meningsfuldt og vitalt liv, mens vi effektivt håndterer den psykiske smerte, der kan være forbundet hermed.
ACT er på den måde ligesom tidligere terapier jeg-støttende, men skifter fokus fra den klassiske kognitive terapi, hvor vi målrettet går efter at fjerne eller minimere psykisk ubehag, til at udvikle en psykologisk fleksibilitet, hvor vi evner at leve et engageret liv med alle slags følelser og tanker til stede.
Målet med efteruddannelsen i ACT er helt konkret at introducere og træne praktiserende læger i en evidensbaseret metode, der både kan bruges personligt til at skærpe nærværet, åbenheden og omsorgen for sig selv og sin patient i også de svære patientforløb og til at genskabe patienternes oplevelse af at have magt over eget liv.
Metoden er særligt velegnet overfor psykiske vanskeligheder som angst, depression, funktionelle lidelser og stress og ved problemstillinger som misbrug og overvægt.
Mindfulness er en integreret del af ACT tilgangen, hvorfor kurset også rummer en grundlæggende introduktion til mindfulness, og her især med fokus på mindfulness overfor psykiske lidelser.
Kurset sigter mod at gøre deltagerne i stand til efterfølgende at kunne bruge ACT og mindfulness principper og processer, som en aktiv del af patientkontakten.

 

Yderligere læsning:
Du kan her læse en uddybende introduktion til ACT NOW- kurset.

Som grundbog anbefaler vi "ACT – teori og praksis" af Russ Harris.

Endelig kan du læse kapitlet "ACT og depression" af Jens Wraa Laursen fra bogen "Rundt om ACT" som et eksempel på, hvordan ACT kan anvendes i praksis.

Målgruppe
24 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursusstedet
Sydeuropa
Kursustidspunkt
Uge 39, 2021.

Kursusgodkendelse
Kurset forventes godkendt til 5 dages selvvalgt efteruddannelse.

Pris
Ikke fastsat

Tilmelding
Ikke fastsat
Klik for tilmelding her.

Kursusledelse
Trine Bagger Pedersen, praktiserende læge, e-mail

John Rosenberg, praktiserende lægee-mail

Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen, hvis du har spørgsmål.

Læs anmeldelse 

Undervisere


 

Autoriseret psykolog, Vibeke Bie Hansen (f. 1977)
Indehaver af klinikken Psykolog Vibeke Bie i centrum af Aarhus, www.vibekebie.dk.
I min praksis arbejder jeg med terapi, supervision og undervisning med udgangspunkt i de kognitive adfærdsterapier, hvor jeg er specielt interesseret i ACT og Compassionate Mindfulness. Jeg møder som oftest mennesker, der kæmper med stress, smerter, kroniske sygdomme, angst (specielt sygdomsangst) og depression eller som er i en vigtig livsstilsændring (fx ift. vægt). Her oplever jeg, at ACT-metoden både er en meget meningsfuld og meget effektiv måde at samarbejde med klienterne på.
Som underviser arbejder jeg aktuelt med patienterne på Livsstilscentret ved Regionshospitalet Horsens, og jeg har flere gange haft fornøjelsen af at undervise på temadage i Foreningen af Yngre Almen Medicinere i Aarhus og som oplægsholder i en række 12-mands grupper. Emnerne har været intro til ACT, stresshåndtering i privat praksis og senere læge-patient kommunikation ift. helbredsangst. Generelt set er jeg fascineret af det intensive møde mellem læge og patient samt mulighederne og udfordringerne heri.

Autoriseret psykolog, specialist i klinisk psykologi Jens Wraa Laursen
Supervisorgodkendt af Dansk Psykologforening, født 1967. Indehaver af Psykologhuset Kognitivt Fokus (www.pkf.name) i Århus.
Jeg blev psykolog i 1997 og har siden 2005 arbejdet i egen praksis med blandt andet psykologbehandling af ydernummerklienter og ser derfor klienter med et bredt spektrum af problemstillinger. Derudover underviser jeg i bl.a. i ACT og laver en del supervision af både psykologer og andet personale, heraf en del i forhold til misbrugsbehandling.
Efter at have arbejdet med traditionel kognitiv adfærdsterapi i 12 år blev jeg interesseret i ACT i 2009, og har siden haft dette som mit primære terapeutiske ståsted. Jeg er meget tiltalt af den oplevelsesorienterede og transdiagnostiske tilgang til forandring samt måden værdier om bl.a. ligeværd vægtes i ACT, og det er min erfaring, at disse aspekter også giver rigtig god mening for mine klienter.