Svimmelhed og funktionelle lidelser

Svimmelhed er et hyppigt symptom hos vores patienter, men er ikke nødvendigvis
hverken let at kategorisere eller behandle. Hvornår er svimmelhed forårsaget af
en somatisk eller psykiatrisk lidelse? Og hvornår er det en del af en funktionel lidelse?
 
Få mere viden og hjælp til at behandle dine patienter til disse to hyppige men til tider
svære symptomer/lidelser her på kurset i de enestående omgivelser på Frederiksdal.

    
Formål og indhold
første kursusdag styrkes lægens viden om udredning og behandling af de forskellige typer af
svimmelhed, samt de hyppigste typer af føleforstyrrelser med gennemgang af relevante
undersøgelsesteknikker i almen praksis, laboratorietest, billeddiagnostik samt behandling i almen
praksis.
 
Kurset styrker lægens viden om relevant visitation til speciallægekollegaer og øvrige
samarbejdspartnere.
 
Kursusdagen tager udgangspunkt i neurologiske symptomer, som de ses hyppigt i almen praksis.
Aktiv deltagelse er det gennemgående metodiske tema. Kurset er således et værkstedskursus, hvor
deltagerne træner i relevant anamneseoptagelse og målrettet objektiv neurologisk undersøgelse og
differentialdiagnostiske overvejelser.
 
Undervisningen er baseret på håndplukkede cases, der præsenteres både mundtligt og som videoer,
simulationstræning, fælles diskussion - og en lille smule på teoretisk undervisning.
 
Anden kursusdag er helliget funktionelle lidelser med undervisning i at skelne somatiske, psykiatriske
eller funktionelle lidelser. Her får du viden om årsagssammenhænge, teori og helt praktiske håndgreb
til brug hos dine patienter med funktionelle symptomer.
 
Du får indsigt i, hvordan der behandles de centre rundt om i landet, som hjælper de patienter, som
er hårdest ramt.
 
Bliv klog på hvilke af dine patienter, som du kan hjælpe og hvilke som skal henvises videre, og hvad
du kan gøre i ventetiden.
 
Kursustidspunkt
16.-17. maj 2024
 
Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt med aktivitetsnummer: 2024-0549
 til 2 dages efteruddannelseshonorar og i alt 2 dages kursusafgift. Heraf er 1 dag godkendt som systematisk efteruddannelse
Der kan efter kurset søges refusion på https://laeger.dk/PLO/refusion
 
Pris
Kr. 8.900. Kursusprisen omfatter kursusafgift, forplejning samt overnatning
 
Tilmelding
Tilmeldingsfrist den 4. marts 2024
 
Undervisere
Speciallæge i neurologi, overlæge og klinisk lektor Helle Thagesen, Neurologisk Afdeling på Sjællands
Universitets Hospital i Roskilde med hovedfunktion indenfor neuromuskulære sygdomme. 
Klinisk lektor og hovedkursusleder på specialeuddannelsen i neurologi. Mange års undervisningserfaring,
også i relation til praktiserende læger.
Speciallæge i neurologi, Gry Tanum, overlæge på neurologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital 
i Roskilde, samt tilknyttet Region Sjællands Afdeling i Køge for funktionelle lidelser.
Kursusledelse
Praktiserende læge Gitta Trier
Kursusleder på LUF-kurserne; "Resiliens", "Geriatriens grå Guld" og "Søvnforstyrrelser".
Bestyrelsesmedlem i LUF.