Undgå empatiudmattelse /omsorgstræthed

Kursets formål og indhold

Få viden og redskaber til hvordan du hjælper dine patienter med stress og psykisk overbelastning.

Vi har mange patienter der kommer når bægeret flyder over og de ikke kan se sig ud af det længere. Det kan være problemer på arbejdspladsen, meget at se til i hjemmet og svært ved at overskue hverdagen. Når de kommer og sætter sig i stolen overfor dig og siger – nu kan jeg ikke klare det længere……

Med dette kursus får du viden og redskaber til at kunne hjælpe dine patienter videre med den form for adfærdsterapi der hedder Self-Compassion, som tager udgangspunkt i de nyeste metoder fra kognitiv adfærdsterapi og mindfulness. 

Når du bruger Mindful Self-Compassion, sammen med dine patienter har det vist sig at det kan hjælpe dem med at forebygge stress og hjælpe dem i pressede situationer, ved at give dem strategier for at komme igennem udfordringen.

Træning i Mindful Self-Compassion kan bidrage til at skabe øget overskud i arbejdslivet, bedre coping-strategier i udfordrende problemstillinger og relationer, samt reducere uhensigtsmæssig selvkritik.

På kurset undervises lægerne i forskningsbaseret viden om Self-Compassion som kan formidles til patienter, der er bekymrede og belastet af fysiske sygdomsproblematikker eller lider af angst, stress eller depression.

Der vil blive introduceret teknikker og redskaber til selvberoligelse og øgning af psykologiske ressourcer. Redskaberne består i hjælp til ændring af den indre aktivering af deres alarmberedskab, en aktivering der sker gennem vanetanker og en hård indre tone. Teknikkerne vil være brugbare til patienter der lider af akutte såvel som kroniske sygdomme, herunder kroniske smerter. Ligeledes vil de være anvendelige i forbindelse med stress, angst, depression, eller mistrivsel grundet lavt selvværd, ensomhed, selvkritik, og utilstrækkelighed.

Forskning viser, at når patienter får ændret disse tanker og den indre hårde, negative dialog, og begynder at omfatte sig selv med konstruktiv venlighed, dæmpes den sympaticus relaterende stress, og der frigives overskud til at tage hånd om sig selv på en ny måde.

Der vil blive undervist i copingstrategier til akut selv-beroligelse med udgangspunkt i mindfulness og handleorienteret selvomsor

Målgruppe
24 praktiserende læger

Kursussted
Mallorca, Santuari de Lluc

Kursustidspunkt
12.-18. maj 2024

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til selvvalgt efteruddannelse 4,5 dage, 5 dages kursusafgift samt transportudgifter. Aktivitetsnummer 2024-0307. Der kan efterfølgende søges refusion på https://laeger.dk/PLO/refusion

Pris:
Kursusafgift kr. 15.500, dertil kommer fly samt ophold (fuldpension) på ca. 10.000kr. til rejsebureauet.

Tilmelding
Klik her for tilmelding

Tilmeldingsfrist
Kurset er aflyst

Undervisere                                               

Nina Werner, Cand. Psych. aut. og specialist i kognitiv-adfærdsterapi samt akkrediteret i Mindful self-compassion og EMDR. Privatpraktiserende psykolog med speciale i stress, empatiudmattelse, angst, depression, kroniske smerter, misbrug og lavt selvværd. Hu har skrevet bogen „Fra selvkritik til self-compassion. Lær at behandle dig selv som en ven – og vend lavt selvværd, præstationsstress og depression“, Klim 2020. Underviser på Folkeuniversitetet i self-compassion og holder foredrag i temaerne ”Fra selvkritik til selfcompassion” samt empatiudmattelse for sundhedspersonale. Holder 8-ugers- og 5-dages kurser i Mindful self-compassion for praktiserende læger, såvel som for private.

Jeanette Beierholm autoriseret psykolog med privat praksis i Roskilde. Efteruddannelse i kognitiv terapi og har særligt været optaget af mindfulness og compassionorienterede tilgange. Jeanette har stor klinisk erfaring i forhold til inddragelse af mindfulness og compassion i det terapeutisk arbejde med klienter med traumer, kroniske smerter, stress, lavt selvværd, angst og depression. Hun er netværkspsykolog hos Scelroseforeningen, Veterancentret og Rigspolitiets psykologtjeneste samt efterudannet i hypnoterapi i forbindelse med traumebehandling.

Kursusledelse                                           

Praktiserende læge, Charlotte Voglhofer, Speciallæge i almen medicin siden 2007, almen praksis i Køge, underviser på SPEAM KU og DSMM

Praktiserende læge Søren Brynald, Speciallægelæge i alm medicin siden 2009, almen praksis i Køge, underviser på SPEAM KU