Resiliens 2024

Resiliens

Kursets formål og indhold

Resiliens handler om at opbygge og vedligeholde modstandskraft i forhold til de udfordringer og kriser, vi udsættes for i livet. Det handler om robusthed, spændstighed, elasticitet, livskraft og livsmod. Men også om vores egen skrøbelighed. Evnen til at overvinde belastninger og risikofaktorer. Udfordringer er der nok af – stigende arbejdspres, opgaveglidning, tilsyn samt forventninger fra patienter, pårørende, personale og samarbejdspartnere. Din evne til resiliens som læge kan skærpes og næres, og du kan øge dine patienters.

På kurset får du viden om de teknikker, der er en del af resiliens-traditionerne, og du bliver trænet i brugen af dem i forhold til patienterne - herunder teori og træning. Du skal arbejde med bl.a. øvelser som vedrører personlige energi skabere og drænere. Indre dommere, tidsforbrug, grænsesætning og personlig konflikthåndtering.

Resiliens kan ikke læres teoretisk. Kurset er derfor et aktivt øve- og træningsrum, hvor deltagerne gennemprøver øvelserne for derigennem at opdage de redskaber, der er brugbare for dem selv, og som derved kan formidles videre til patienterne. Du skal være indstillet på at arbejde personligt og praktisk samt indgå konstruktivt i andres arbejde. Det anbefales, at kompagnoner ikke deltager sammen på dette kursus.

Målgruppe
16 praktiserende læger
Kursussted
Fyn, Gl. Avernæs

Kursustidspunkt
1.-3. maj 2024

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 3 dages selvvalgt efteruddannelse. Kursets aktivitetsnummer er:2024-0066 
Der kan efterfølgende søges refusion på https://laeger.dk/PLO/refusion

Pris 
Kursusafgift, ophold samt forplejning. kr. 19.000

Tilmelding
Klik her for tilmelding

Tilmeldingsfrist
9. marts 2024

Undervisere                                               

Konsulent Helene Havsteen MA, Coaching & Consulting EGS, Schweiz. Certificeret i jungiansk typeindeks fra Center for Ledelse. Er veluddannet indenfor coaching og teoretiske baggrunde for coaching samt mindfulness og resiliens. Helene har undervist i dette i flere år. Hun er praktiserende konsulent og rådgiver af virksomheder, indenfor trivselsproblematikker, ledelse, organisation og kommunikation. Er desuden supervisor for læger samt underviser på hoveduddannelsen gennem 7 år. Er dygtig indenfor samtale, kommunikation og kontakt, både individuelt og i grupper.

Gæsteunderviser: Endnu ikke fastlagt

Kursusledelse                                           

Praktiserende læge, Gitta Trier, Speciallæge i almen medicin siden 2002. Bestyrelsesmedlem i LUF.

Praktiserende læge Andreas Højring, Praktiserende læge siden 2004. Kursusleder siden 2006. Har afholdt kurser i mange år. Bestyrelsesmedlem i LUF.