Regnskab 2019

Regnskab 2019

Regnskab 2019                                            

Indtægter      
Kontingenter 114.215    
Indbetaling fra kursister 5.513.902    
Renteindtægter 0    
Anden indtægt      
Indtægter i alt 5.628.117   5.628.117
       
Udgifter      
Kursusomkostninger      
     Honorarer 1.847.160    
     Ophold og transport 2.394.048    
     Forsikringer 221.413    
     Kursusomkostninger i alt 4.462.621 4.462.621  
Sekretariat      
Honorarer 523.468    
Revisor 24.500    
Kontoromkostninger 28.359    
Annoncering 123.216    
Andre driftsomkostninger 33.202    
Edb-support 35.372    
Vikar bestyrelse 220.580    
Sekretariat ialt 988.697 988.697  
Finansieringsomkostninger 0 0  
Diverse 21 -21  
Udgifter ialt   5.451.297 5.628.117
Resultat     176.820
Henlæggelse til pædagogisk pulje     0
Resultat herefter     176.820

 

Årets resultat 176.820
Overført resultat, primo 139.466
Til disposition 316.286

 

Hensat til kursusudvikling  
Hensat til kursusudvikling primo                                          434.222
Anvendt 2019 -134.233
Hensat 2019 0
Hensat til pædagisk udvikling 299.989

Note:

Dette regnskab er ikke det egentlige revisionsregnskab. Det er kassererens opstilling af årets udgifter og indtægter. Regnskabet som er fremsendt til skattevæsenet er udarbejdet af registreret revisor, men et sådant regnskab er ikke så gennemskueligt for ikke-regnskabskyndige, hvorfor bestyrelsen har valgt at offentliggøre regnskabet på simpel facon. Men tallene er naturligvis de samme. Det skal anføres, at LUF ikke betaler skat, da foreningen kun udbyder kurser til foreningens medlemmer. LUFs administrationsomkostninger udgør 14,65 % af foreningens samlede udgifter.