Referat af Generalforsamling 2023 
Tirsdag den 23. maj kl. 16.00
Blev afholdt på Åbrinken 159, 2830 Virum

Referat fra ordinær generalforsamling:


1.    Valg af dirigent:    Per er dirigent. 
2.    Valg af referent:    Gitta er referent
3.    Beretning af Formanden:    Blev oplæst af formanden, Per Høeg (referat herunder).
4.    Regnskab:         Blev godkendt
5.    Indkomne forslag:    Ingen forslag
6.    Budget for 2024:    Hvert kursus har eget budget. 
7.    Valg til bestyrelse og eventuelle udvalg:
Formand: Per Høeg
Næstformand, hjemmesideansvarlig: Andreas Højring
Kasser: Gitta Trier  
Personaleansvarlig: Trine Bagger

8.    Eventuelt        

Formandens årsberetning

Foreningens aktiviteter og økonomi.     Der blev i 2022 gennemført 14 kurser (20 i 2021) og aflyst 5 kurser (6 i 2021).  Det er en nedgang i forhold til 2021 som dog var et exceptionelt godt år med dobbelt så mange kurser som i 2020.   Nedgang i antal kurser viser sig naturligt nok i foreningens overskud som er noget lavere end i 2021.  Der blev igen reserveret et pænt beløb til pædagogisk pulje.  Angående pædagogisk pulje arrangerede næstformanden i november et fint arrangement på Medicinsk Museion, med efterfølgende middag, for vores kursusledere.

Bestyrelse.     Der blev afholdt 8 bestyrelsesmøder i løbet af året.  Hele bestyrelsen var også til Nordisk Kongres i Stavanger i juni.  Formålet var at blive inspireret til eventuelt nye kurser/aktiviteter i foreningen.  Bestyrelsen har bestået af Trine Bagger (medlem), Gitta Trier (kasserer), Andreas Højring (næstformand) og Per Høeg (formand).  Dette er uforandret fra forrige år.  Bestyrelsen vil igen i 2023 overveje at udvide med 1-2 nye bestyrelsesmedlemmer.

Sekretariat.   I november 2022 skete der et skifte i vores sekretariat.  Charlotte Prammann blev ansat som Kursusmanager.  Det vil sige at vi både fik en ny medarbejder og en ny stillingsbetegnelse.  Bestyrelsen har virkelig bemærket denne forskel.  Charlotte har formået, på kort tid, at overtage sekretariatet på en meget overbevisende og selvstændig måde.  Bestyrelsen er meget glade og tilfredse med vores nye kursusmanager.

Annoncering.   Der er udsendt 13 nyhedsmails i 2022.  Vi fortsætter vores samarbejde med Best Practice/ MedElearn.  Foreningen har stadig sin hjemmeside og facebook-side.  Bestyrelse og sekretariat arbejder fortløbende med initiativer til at komme ud til en større skare af praktiserende læger.  

2023.  LUF er kommet godt i gang med 2023, og med vores nye kursusmanager ser resten af 2023, og de kommende år, yderst lovende ud.

Per Høeg, formand.  23/5-2023