Neurologi i almen praksis

Neurologi i almen praksis

NB! Kurset er aflyst pga. Coronavirus i Danmark. 

Formål og indhold

Kursets formål er at genopfriske, forny og udvide deltagernes viden og håndtering af neurologiske sygdomme.

Kurset tager udgangspunkt i neurologiske symptomer, som de ses hyppigt i almen praksis - f.eks.:

  • gangbesvær
  • svimmelhed
  • anfaldsfænomener
  • hovedpine
  • føleforstyrrelser
  • kraftnedsættelse
  • talebesvær

 

Aktiv deltagelse er det gennemgående metodiske tema.
Kurset er således et værkstedskursus, hvor deltagerne træner i relevant anamneseoptagelse og målrettet objektiv neurologisk undersøgelse og differentialdiagnostiske overvejelser.

Undervisningen er baseret på håndplukkede cases, der præsenteres både mundtligt og som videoer, simulationstræning, fælles diskussion - og en lille smule på teoretisk undervisning.

Kurset vil styrke dine færdigheder i at skelne mellem akutte tilstande og de tilstande, som kan ses an, samt mellem det, der kan håndteres i praksis, og det, der bør henvises til specialiseret neurologisk vurdering.

Kursussted
Kurhotel Skodsborg

Kursustidspunkt
23-24. april 2020

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt for 2 dage selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2020-0010, men forsøges godkendt som SE for to dage.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursus: ca. kr. 6.988.

Overnatning kan aftales med kursussted.
Kursusprisen omfatter kursusafgift, 2-dages kursus med frokost og pauseforplejning samt afbestillingsforsikring.
Depositum: kr. 1.600.

Tilmelding
Senest 10.2.2020
Klik her for tilmelding.

Undervisere


Speciallæge i neurologi, overlæge og klinisk lektor Helle Thagesen, Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitets Hospital i Roskilde med hovedfunktion indenfor neuromuskulære sygdomme.

Klinisk lektor og hovedkursusleder på specialeuddannelsen i neurologi. Mange års undervisningserfaring, også i relation til praktiserende læger. Modtog i 2018 YNNNs Uddannelsespris (YNNN = Foreningen af Yngre Neurologer, Neurokirurger og Neurofysiologer)

Speciallæge i neurologi, overlæge og klinisk lektor Marianne Mikkelsen, Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitets Hospital i Roskilde med hovedfunktion indenfor anfaldsfænomener.

Klinisk lektor og kursusleder på specialuddannelsen i neurologi. Mange års undervisningserfaring, også i relation til praktiserende læger.

Kursusledelse


Speciallæge i almen medicin Gitta Trier, praktiserende læge i Kgs. Lyngby, tlf. 20988508, e-mail.

Speciallæge i almen medicin siden 2002. Partner hos Lægerne Jacob Gades Alle i Vejen i 12 år. Partner hos Lægerne i Lundtofte siden 2015. Diplom i ledelse. Også kursusleder på LUF-kurserne "Resiliens", "Den gamle patient" og "Den ældre patient". Bestyrelsesmedlem i LUF.

Du er velkommen til at kontakte kursusledelsen, hvis du har spørgsmål.