Når læger leder sammen
Et ledelseskursus for læger i kompagniskaber

Baggrund
Kender I det her: Mindste fællesnævner i lægegruppen bliver overliggeren? Problemstillinger sendes til
hjørnespark? Evindelige diskussioner dukker op, men uden resultat? Personalet efterspørger fælles linje
og holdning?I sætter flere skibe i søen, end I kan holde flydende. Den oprindelige gnist, der første jer sammen, 
er ved at blegne. Flere og flere praksis har flere ligestillede ejere. Nogle gange kan der ligefrem være flere 
'høvdinge' end 'indianere'! Det at lede en virksomhed er en udfordring, som ikke bliver mindreaf at flere 
skal gøre det sammen. Det stiller helt særlige krav til de pågældende: Mulighederne er store, men faldgruberne 
åbenlyse.

Formål
At skabe en mere dynamisk og samstemt ledergruppeAt opnå bedreresultater sammen (herunder at få mere 
tid til kerneydelsen: At være læge for sine patienter). 

Kursets indhold og form
 1. Introduktion: Udfordringer og faldgruber når flere leder sammen
 2. Ledelsesgrundlaget - hvad er vi fælles om, og hvad er god ledelse hos os?
 3. Ledelsesrummet - skab tid og rum til ledelse
 4. Ledergruppemødet - drift, udvikling, strategi
 5. Effektiviser beslutningsprocesser - hvordan træffes gode beslutninger ud fra forskellige opfattelser?
  Hvordan føres de ud i livet?
 6. Forholdet mellem ledergruppen og medarbejderne
 7. Ledergruppens menneskelige ressourcer - synergi eller kollision
 8. Organisering af ledelsesarbejdet: Fordelingen af ledelsesopgaverne - Den velfungerende ministeriemodel
  (om ansvar, mål, opfølgning etc.)
 9. Konflikter i ledergruppen - typer, forebyggelse og håndtering
 10. Nyt medlem i ledergruppen - afsked med en erfaren lederkollega: Hvordan gør vi det godt?
 11. Udvikling af lederfællesskabet. Den planlagte genforhandling - gruppeudviklingssamtalen
 12. Almindelige problemstillinger og mulige løsninger (egne cases)

Deltagerforudsætninger
Forløbet er designet for hele lederfællesskaber. I særlige tilfælde kan dette fraviges efter aftale med
kursusledelsen. Alle deltagere udfylder en JTI (Jungs Type Indikator) personanalyse inden kurset.
Den gennemgås og bearbejdes på kurset. Deltagerne skal være villige til at lade kolleger se deres egneprofil. 

Pre work
Inden kursusforløbet udsendes en til to artikler samt nogle spørgsmål til deltagerne og praksispersonalet.
Desuden udfyldes JTI profilen (forventet tidsforbrug 10 - 20 min).

Kursussted
Dallund Slot, Fyn

Kursustidspunkt
24.-26. november 2023

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar og 3 dages kursusafgift. Kursets aktivitetsnummer: 2023-0407.
Derkan efterfølgende søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kr. 17.500 (internatkursus) 

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 25. september 2023
Klik her for tilmelding

Undervisningsmetoder
Gruppearbejde (mest med dine kompagnoner) og praktiske øvelser, kombineret med katedral undervisning
og oplæg fra underviser.

Målgruppe
18 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Underviser
Chefkonsulent og sociolog Randi Juul-Olsen, Adm. direktør og partner i konsulenthuset Cubion A/S.
Randi Juul-Olsen har gennem en årrække arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i både små 
og storeorganisationer. Hun har designet og gennemført en lang række lederudviklingsforløb for bl.a. 
praktiserende læger ligesom hun i en årrække har undervist i forløb om evaluering for uddannelsesansvarlige 
overlæger og udvikletevalueringsredskaber til kvalitetsudvikling af almen praksis sammen med Region Nord 
og Region Syd.
Randi har erfaring med almen praksis og har bistået en række praksis med udviklingsprojekter og ledelsessparring.
Randi er desuden certificeret i JTI analysen.

Kursusleder
Praktiserende læge Per Høeg, Geels Plads 20, 1. sal, 2830 Virum, Praktiserende læge, - siden 2000 kompagnon
Lægerne Geels plads. Almenmedicinsk Uddannelseskonsulent i Region Hovedstaden. Arrangerer desuden LUF-kurserne 
"Dermatologi i praksis" og "Den diagnostiske udfordring i almen praksis".