Kræft i almen praksis - kurset er desværre aflyst

Introduktion
Kom med på et spændende kursus som beskæftiger sig med lægefaglige, psykologiske og etiske aspekter 
ved diagnostisk, behandling, palliation og kommunikation med patienter med kræft. Underviserne formidler 
den nyeste viden, og der bliver mulighed for refleksion, diskussion og erfaringsudveksling med kollegaer. 

Baggrund
Praktiserende læger står hyppigt overfor at skulle afgøre om de symptomer, som patienten præsenterer i 
konsultationen kan skyldes en kræftsygdom. Hver praktiserende læge vil i gennemsnit have omkring 20 nye 
kræfttilfælde i klinikken årligt, 4-5 cancerdødsfald og 85-90 patienter, som lever med - eller er helbredt for - 
kræft. Patienter med kræftsygdomme har hyppige lægekontakter, idet såvel medicinske som psykologiske og 
sociale aspekter er blandet sammen. De fleste læger er bekymrede for at overse kræftsygdomme.
Den diagnostiske udfordring er ikke blevet mindre med introduktionen af Dr. Google, og angsten for kræft øges 
i samme takt, som informationssamfundet udvikler sig på de sociale medier, så udfordringen for lægen er 
fortsat at finde patienter med mulig kræft og få startet en relevant udredning.
Der er således mange grunde til at kræftsygdomme fylder meget i almen praksis.

Kursets formål og indhold
Kurset vil øge den praktiserende læges viden om diagnostik og moderne behandling af kræftsygdomme i hele 
sygdommens forløb - fra diagnose til helbredelse, kronisk sygdom eller død - for at forbedre lægens 
handlemuligheder i relation til kræftpatient og dennes familie. vil komme til at arbejde med logistik og instruks 
i egen praksis og får muligheder for at komme hjem fra kursus med et forbedret eller nyt værktøj til det fortsatte 
arbejde med kræftpatienterne!

Følgende områder vil bl.a. blive dækket:
 • Den diagnostiske udfordring/patienter med uspecifikke symptomer
 • Epidemiologiske, patofysiologiske og kliniske aspekter vedrørende de hyppigste kræftsygdomme
 • Screening
 • Fokus på kræftopfølgning i almen praksis, senfølger, alarmsymptomer samt diagnostik og opfølgning af recidiv
 • Kontakt og kommunikation med kræftpatienter og de pårørende
 • Etiske og psykologiske aspekter ved kræftsygdom
 • Palliation, behandling af fysiske og psykiske symptomer hos både den svært syge kræftpatient og i det 
  terminale forløb – den døende patient
 • Hvad kan den praktiserende læge gøre "når der ikke er mere at gøre"?
 • Viden om nye metoder til diagnostik og behandling og indføring i principperne for molekylær biologiske 
  behandlingsmetode


Undervisningsmetoder
Kurset baseres på deltagernes aktive medvirken.
Undervisningen baseres på veksling imellem gruppearbejde om cases, diskussion med underviserne og 
katedrale indlæg.

Målgruppe
28 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Kursussted
Hotel Jardin Tecina, La Gomera Spanien

Kursustidspunkt
14.-21. januar 2024

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 3 dages efteruddannelseshonorar (systematisk), 5 dages efteruddannelseshonorar (selvvalgt), 3 
dages kursusafgift (systematisk) og 5 dages kursusafgift. Efter kurset kan der søges refusion på: Søg refusion Kurset 
har aktivitetsnummer: 2024-0037 

Pris
20.500 kr. - dertil kommer opkrævning til rejse/ophold ca. 18.000 kr. til rejsebureauet. Kurset er med 
fuldpension, fly, bus/færge t/r lufthavn/hotel.

Tilmelding
Seneste tilmelding 8. oktober 2023. Klik her for tilmelding


Undervisere
Professor, overlæge, phd. Ulrik Lassen, Onkologisk afd., RH.
Ulrik Lassen er overlæge og professor på onkologisk afdeling, Rigshospitalet. Han er leder af fase 1 Enheden hvor 
nye lovende lægemidler testes og hovedområdet for hans kliniske forskning er udvikling af nye medicinske behandlinger. 
Ulrik Lassen leder også et forsknings-laboratorium, hvor man tester lægemidler i dyr mhp. af forstå biologien og 
resistensudvikling. Derudover har Ulrik Lassen været formand for DSKO (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi) siden 2014, 
og før det formand for Dansk Selskab for Kræftforskning. Han har undervist i præ- og postgraduate kurser i onkologi og 
kræftforskning i mere end 10 år.

Praktiserende læge Thomas Gorlén, Lægerne Søborg Torv
Praktiserende læge gennem 20 år. Gennem mange år arbejdet med palliation i almen praksis. Har gennemført 
Nordic Specialist Course in Palliative Medicine og er medforfatter af DSAMs vejledning om palliativ medicin. 
Medlem af Sundhedsfagligt råd for Palliation i region Hovedstaden og speciale praksis konsulent i onkologi og palliation
i region H. Thomas har stor undervisningserfaring og har i mange år undervist praktiserende læger og hjælpepersonale 
samt uddannelseslæger om palliation.

Hospitalspræst Lotte Blicher Mørk
Hospitalspræst på Rigshospitalet i 14 år. Stor erfaring med samtaler med kræftpatienter, deres pårørende og det 
sundhedsfaglige personale - om mødet med liv og død, livsmod og afmagt, og glæde og sorg som et uomgængeligt 
livsvilkår. Erfaren underviser, foredragsholder (bla på lægedage, Store kræftdag og andre lægekurser) og debattør. 
Forfatter til bogen ”På en måde skal vi dø”.

Cand.med., Ph.D., Professor i idrætsmedicin Ulrich Fredberg.
Overlæge på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg 1997-2020. Specialeansvarlig overlæge og fra 2001-2020 
ledende overlæge samme sted. Forfatter og medforfatter til over 50 publicerede videnskabelige artikler og lærebøger. 
Har været inviteret foredragsholder i mere end hundrede virksomheder, storklubber (bl.a. FC Barcelona) og 
faglige kongresser og møder i ind- og udland.


Kursusledelse
Speciallæge i almen medicin og specialist i palliativ medicin Anna Weibull, Diplom fra NSCPM 2007 og
praktiserende læge i Grenaa i 23 år. 
Speciallæge i almen medicin, Ph.D. Annika Norsk Jensen, Familielægerne Espergærde