Kræft i almen praksis

Kræft i almen praksis

Introduktion
Kom med på et spændende kursus som beskæftiger sig med lægefaglige, psykologiske og etiske aspekter ved diagnostisk, behandling, palliation og kommunikation med patienter med kræft. Underviserne formidler den nyeste viden, og der bliver mulighed for refleksion, diskussion og erfaringsudveksling med kollegaer. Stand-up komikeren og tidligere kræftpatient Geo kommer og fortæller med humor og ærlighed om, hvordan det er at gennemgå et kræftforløb som patient.

Baggrund
Praktiserende læger står hyppigt overfor at skulle afgøre om de symptomer, som patienten præsenterer i konsultationen kan skyldes en kræftsygdom. Hver praktiserende læge vil i gennemsnit have omkring 20 nye kræfttilfælde i klinikken årligt, 4-5 cancerdødsfald og 85-90 patienter, som lever med - eller er helbredt for - kræft. Patienter med kræftsygdomme har hyppige lægekontakter, idet såvel medicinske som psykologiske og sociale aspekter er blandet sammen. De fleste læger er bekymrede for at overse kræftsygdomme.

Den diagnostiske udfordring er ikke blevet mindre med introduktionen af Dr. Google, og angsten for kræft øges i samme takt, som informationssamfundet udvikler sig på de sociale medier, så udfordringen for lægen er fortsat at finde patienter med mulig kræft og få startet en relevant udredning.

Der er således mange grunde til at kræftsygdomme fylder meget i almen praksis.

Kursets formål og indhold
Kurset vil øge den praktiserende læges viden om diagnostik og moderne behandling af kræftsygdomme i hele sygdommens forløb - fra diagnose til helbredelse, kronisk sygdom eller død - for at forbedre lægens handlemuligheder i relation til kræftpatient og dennes familie.vil komme til at arbejde med logistik og instruks i egen praksis og får muligheder for at komme hjem fra kursus med et forbedret eller nyt værktøj til det fortsatte arbejde med kræftpatienterne!

Følgende områder vil bl.a. blive dækket:

  • Den diagnostiske udfordring/patienter med uspecifikke symptomer
  • Epidemiologiske, patofysiologiske og kliniske aspekter vedrørende de hyppigste kræftsygdomme
  • Screening
  • Fokus på kræftopfølgning i almen praksis, senfølger, alarmsymptomer samt diagnostik og opfølgning af recidiv
  • Kontakt og kommunikation med kræftpatienter og de pårørende
  • Etiske og psykologiske aspekter ved kræftsygdom
  • Palliation, behandling af fysiske og psykiske symptomer hos både den svært syge kræftpatient og i det terminale forløb – den døende patient
  • Hvad kan den praktiserende læge gøre "når der ikke er mere at gøre"?
  • Viden om nye metoder til diagnostik og behandling og indføring i principperne for molekylær biologiske behandlingsmetode


Undervisningsmetoder

Kurset baseres på deltagernes aktive medvirken.
Undervisningen baseres på veksling imellem gruppearbejde om cases, diskussion med underviserne og katedrale indlæg.

Målgruppe
28 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.

Kursussted 
Kongebrogården, Middelfart (NB! Nyt kursussted)

Kursustidspunkt
17. - 21. januar 2022

Kursusgodkendelse 
Kurset er godkendt til 3 dages SE
(Den døende patient og diagnostik) og 2 dages selvvalgt - I alt 5 dage.
Eller 5 dages selvvalgt efteruddannelse med aktivitetsnummer 2022-0004.

Pris 
25.800 kr.
Depositum 1.500 kr.

Tilmelding

Klik her for tilmelding
Tilmeldingsfrist: 6. december 2021
Læs anmeldelser fra kurset her. 

Undervisere


Professor, overlæge, phd. Ulrik Lassen, Onkologisk afd., RH.
Ulrik Lassen er overlæge og professor på onkologisk afdeling, Rigshospitalet. Han er leder af fase 1 Enheden hvor nye lovende lægemidler testes og hovedområdet for hans kliniske forskning er udvikling af nye medicinske behandlinger. Ulrik Lassen leder også et forsknings-laboratorium, hvor man tester lægemidler i dyr mhp. af forstå biologien og resistensudvikling. Derudover har Ulrik Lassen været formand for DSKO (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi) siden 2014, og før det formand for Dansk Selskab for Kræftforskning. Han har undervist i præ- og postgraduate kurser i onkologi og kræftforskning i mere end 10 år.

Praktiserende læge Thomas Gorlén, Lægerne Søborg Torv
Praktiserende læge gennem 20 år. Gennem mange år arbejdet med palliation i almen praksis. Har gennemført Nordic Specialist Course in Palliative Medicine og er medforfatter af DSAMs vejledning om palliativ medicin. Medlem af Sundhedsfagligt råd for Palliation i region Hovedstaden og speciale praksis konsulent i onkologi og palliation i region H. Thomas har stor undervisningserfaring og har i mange år undervist praktiserende læger og hjælpepersonale samt uddannelseslæger om palliation.

Hospitalspræst Lotte Blicher Mørk
Hospitalspræst på Rigshospitalet i 14 år. Stor erfaring med samtaler med kræftpatienter, deres pårørende og det sundhedsfaglige personale - om mødet med liv og død, livsmod og afmagt, og glæde og sorg som et uomgængeligt livsvilkår. Erfaren underviser, foredragsholder (bla på lægedage, Store kræftdag og andre lægekurser) og debattør. Forfatter til bogen ”På en måde skal vi dø”.

Cand.med., Ph.D., Professor i idrætsmedicin Ulrich Fredberg. Overlæge på Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg 1997-2020. Specialeansvarlig overlæge og fra 2001-2020 ledende overlæge samme sted. Forfatter og medforfatter til over 50 publicerede videnskabelige artikler og lærebøger. Har været inviteret foredragsholder i mere end hundrede virksomheder, storklubber (bl.a. FC Barcelona) og faglige kongresser og møder i ind- og udland.

Forfatter, skuespiller og standopkomiker Geo. Som tidligere kræftpatient fortæller Geo om, hvordan livet ændrer sig efter alvorlig sygdom, om sine patientoplevelser og samspillet mellem patient og sundhedsvæsenet.
Geo har bl.a. udgivet bogen Ikk for sjov - om kemo og comedy om sit forløb med og behandling for testikelkræft, som er ved at blive trykt i 5. oplag. Geo deltager ofte i debatter og privat gift med praktiserende læge.

Kursusledelse


Speciallæge i almen medicin og specialist i palliativ medicin Anna Weibull,  Diplom fra NSCPM 2007 og praktiserende læge i Grenaa i 23 år.

 

 


Speciallæge i almen medicin, Ph.D. Annika Norsk Jensen