Motivation, kost og træning

Baggrund, formål og indhold
Hvordan sikre vi os at vores patienter er motiveret og holder motivationen og ikke taber den på vejen……
Hvem samler den op? Og hvordan hjælper vi med at fastholde motivationen?Og hvad med din egen motivation? 
Hvordan finder du den og fastholder den så den ikke pludselig er væk?Ofte ønsker vi at rådgive vores patienter 
om betydningen af fysisk aktivitet og kost. 

På dette kursus får vi redskaber til at kunne give en individuel vejledning til
  • Vores kronikere der ønsker selv at kunne reducere deres risiko for mulige senkomplikationer.
  • De patienter der ønsker vægttab for at øge livskvaliteten og sundheden.
  • De patienter der ønsker en forbedret kondition
  • Samt de ældre og skrøbelige patienter – der ønsker at kunne klare sig selv længst muligt.
På kurset arbejdes der med at øge vores indsigt i motivation, træningsfysiologiske mekanismer og
kostrådgivning.
Patienternes baggrund veksler fra den inaktive, til motionisten, elitesportsudøveren til patienten med 
kronisk sygdom og uanset formål og baggrund har alle et individuelt behov for rådgivning. 
Målet er brugbar viden til direkte anvendelse i vores hverdag med patienter. 

Målgruppe
24 praktiserende læger og praktiserende speciallæger

Kursusledelse
Praktiserende læge Charlotte Vogelhofer, Køge
Læge Allan Butans Christensen

Kursusstedet
San Remo, Italien

Kursustidspunkt
26.-31. maj 2024

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 3,5 dages efteruddannelseshonorarefteruddannelse og 4 dages kursusafgift.
Der kan søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion. Refusionsnummer er: 2024-0054 

Kursusafgift
21.000 kr. samt opkrævning for rejse/ophold til rejsebureauet på ca. 17.000 kr i enkeltværelse

Tilmelding
Tilmeldingsfrist, den 2. januar 2024 
Klik her for tilmelding

Undervisere
Søren Lavrsen, lektor, cand.scient. Idræt og Molekylær Ernæring
Henning Langberg human fysiolog, dr.med., professor i rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og sundhed, 
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (www.copenrehab.dk). Henning Langberg var med
til at starte Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital og drev her en stor forskningsgruppe omkring senevæv
og fysisk aktivitet, fysioterapeut for triathlon landsholdet, tilknyttet Team DK og en af de førende forskere omkring
rehabilitering af seneskader. Han er ligeledes leder af center for sundhedsmotivation (www.sundhedsmotivation.dk).
Henning Langberg er aktuelt Innovationschef på Rigshospitalet samt professor ved Københavns Universitet. I tillæg er
Henning en meget ivrig foredragsholder og formidler af fysisk træning som behandling. Henning Langberg har publiceret 
mere end 230 videnskabelige artikler og er forfatter til en lang række bøger og bogkapitler