Referat
 
Bestyrelsesmøde den 3. maj 2022 på Frederiksberg, kl. 17.00
 
Til stede
Per Høeg, Andreas Højring, Trine Bagger, Gitta Trier og Pernille Valentin Sommer
 
1. Godkendelse af seneste referat
Godkendt
 
2. Sekretariatet
Evaluering af at vi ikke bruger depositum mere
Vi holder fast i undlade at bruge depositum. Evalueres igen til efteråret.
Erhvervsrejseforsikring hos Europæiske 
Der arbejdes på, at vi får en udvidet forsikringsaftale med Europæiske.
Samarbejde med Efteruddannelsesfonden
Det går fremad
Samarbejde med revisionsfirma
Det går fremad
Status på PLOs oversigt over vores SE kurser
Vores SE–kurser er alle på PLO´s hjemmeside over det samlede udbud af SE kurser.
 
3. Årsregnskab
Blev gennemgået og godkendt.
 
4. Afholdte kurser incl. regnskab. 
Søvn i København, ACT NOW,  Ortopædi i Århus
 
5. Diskussion af størrelse på buffer
Blev ændret
 
6. Kurser, planlagte og aflyste, tilmeldingsstatus
Diskuteres.
 
7. Nye kurser
Nye tiltag gennemgås
 
8. Annoncering
Bulkmail udsendes inden sommerferien
Best Practice
 
9. Kursusledermanual
Udskydes p.g.a. tidsmangel
 
10. Pædagogisk dag
Det er planlagt til 24/11 2022. Det skal snart meldes ud, så kursuslederne kan få det i kalenderen
Det tilstræbes at blive sendt ud i denne måned
Arrangementet er tiltænkt kursusledere og bestyrelsesmedlemmerne.
 
11.   Eventuelt
Sekretariatet vil være lukket i 3 uger i juli 2022.
 
12. Næste bestyrelsemøde
21. juni 2022