REFERAT
 
LUF’s bestyrelsesmøde (skype)
Den 19. januar 2021, kl. 17.00
 
Til stede:       Per Høeg, Trine Bagger, Andreas Højring og Pernille Valentin Sommer
Orlov:           Gitta Trier
 
1. Referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
2. Sekretariat
Der havde været dialog med ny kursusledere og LUF's kursusledere skulle kontaktes for at
høre om de havde interessere i flere kurser, både selvvalgte og systematiske.
 
3. Tilmeldingsstatus
Listen blev gennemgået
 
4. Afholdte kurser siden sidst
Der har ikke været afholdt kurser siden sidste møde.
 
5. Status Bulk-mail – hvornår/hvordan
Der var enighed om at sidste bulkmail med kort oplistning af kurser og link fungerede godt.
Der skal sendes bulkmail ud denne uge – Per laver en indledning til mailen
Alle kurser skulle med på listen til bulk-mail også de fuldtegnede
 
6. Annoncering
Emnet blev ikke vendt
 
7. Eventuelt
Andreas og Per mødes med PLO-E den 26. januar 2021, kl. 15.30 for at tale annoncering.
 
8. Næste møde
De næste skype-møder blev fastlagt til tirsdag den 2. marts 2021, kl. 17.00, tirsdag den 13. april 2021,
kl. 17.00 samt Generalforsamlingen som afholdes tirsdag den 18. maj 2021, kl. 17.00 på Frederiksberg.