Beslutningsreferat
Visionsmøde & LUF’s bestyrelsesmøde
Den 14. – 15. januar 2022, Marienlyst Strandhotel
 
Tilstede: Per, Trine, Andreas, Pernille og Gitta
 
 
1.    Godkendelse af seneste referat
Godkendt
 
2.    Hvordan Leif trapper ud af hans kurser næste år (Andreas)
Der skabes oversigt over diverse kurser, hvor Leif Skive er afgående kursusleder og hvem der overtager kurserne.
 
 
3.    Hvordan kan vi optimere vores annoncer? – Bulkmail, hvor hyppigt og hvordan?
Vi vil sende ca. 10 bulkmails om året; men der skal være et budskab hver gang.
Vi fortsætter samarbejdet med Best Practice.
 
4.  Skal vi have bulkmailen på lægekursus facebooksiden?
Ja, Pernille sørger for dette og Per lægger den på vores egen facebook side.
 
 
5. Tidslinje (tilmeldingsfrist, afmeldingsfrist, andre frister) (Pernille)
Tilmeldings- og afmeldingsprocedure gennemgås og tilpasses.
 
 
6. Gennemgang af kursusmanualen.
Gennemgås og justeres.
Vi vil forfatte en ” funktionsbeskrivelse” til kursuslederne, som afspejler vores forventninger til kursuslederfunktionen
 
 
7. Gennemgang af til- og frameldingsregler som står på vores hjemmeside
Reglerne gennemgås og justeres
Se i øvrigt pkt. 5.
 
 
8. Hvordan går det med dankort til banken?
Per bestiller det.
 
 
9. Regnskab 2021 (Gitta)
Revisoren har ikke regnskabet klar. Han har dog oplyst, at der er store chancer for at der er overskud. GT rykker ham for regnskabet.
 
 
10. Sekretariatet 2022
Forretningsgangen gennemgås og justeres.
 
 
11. Hjemmesiden, hvordan går det?
Hjemmesiden har været nede x 2, og Pernille er ved at rette den til igen.
 
 
12. Hvordan evaluerer vi nemmest vores kurser – PLO evaluerer ikke længere SE (Per)
Gennemgås og justeres, så det passer til LUF.
 
 
13. Brug af logbogen (Gitta)
Fordele: er nemt at betjene og kursisterne skal kun ind et sted for at finde egne noter alt materiale til kurset.
Ulemper: Skal betjenes af kursuslederen selv.
 
Vi anbefaler logbog, men kan også tilbyde dropbox, hvis underviserne ønsker det.
 
 
14. Budget – excel ark (Pernille)
Gennemgås. Mulighederne i arket vises.
 
 
15. Diverse: Praksispersonalekursus
Pernille giver besked.
 
 
16. Diverse: Kursustilmeldinger
Gennemgås
 
 
17. Næste møde
Næste bestyrelsesmøde er 15/3 2022
    
 
Referent GT 16. jan 2023