Referat
 
LUF’s bestyrelsesmøde
Den 29. juni 2021, kl. 16.30
 
Til stede
Per Høeg, Gitta Trier, Andreas Højring, Trine Bagger og Pernille Valentin Sommer
 
1. Referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
 
2. Sekretariat – status
Sekretariatet holder lukket i juli med autosvar på mailen – indbakken tjekkes dog jævnligt
af hensyn til efterårskurserne særligt i udlandet.
 
3. Tilmeldingsstatus
Listen blev gennemgået og det så godt ud med venteliste på en del kurser.
 
Udlandskurser
Bortset et enkelt kursus var der stor søgning på alle udlandskurserne og de
ville afholdt efter gældende coronarestriktioner.
Den ældre patient ville blive udskudt og udbudt i foråret/efteråret 2023.
 
4. Afholdte kurser siden sidst
Der er ikke afholdt nogle kurser siden sidste møde.
 
5. Status Bulk-mail – hvornår/hvordan
Det blev besluttet, at udsende en bulkmail straks efter sommerferien i uge 32.
 
6. Annoncering
Annoncering i Best-Practice blev udsendt samme dag og LUF når nu ud til alle praktiserende læger.
 
7. Eventuelt
Taksterne for honorering af både kursusledere og undervisere blev set igennem.
LUF havde modtaget en henvendelse fra RCT (Rehabiliteringscenter for Traumatiserede) om evt.
samarbejde i kurser om traumatiserende flygtninge med PTSD.
 
8. Næste møde
24. august 2021, kl. 16.30