Beslutningsreferat 
Bestyrelsesmøde 23. august 2022 kl. 16:30 i Trines klinik

Til stede: Trine, Per, Gitta, Pernille, Andreas er med på messenger

1. Godkendelse af seneste referat
Godkendt nu 

2. Sekretariatet
Printerstatus og andre praktiske forhold hos Pernille

Revisorstatus.
Vi har skiftet revisor fra Kappelgaard til Ecomentor 1/9 2022. 

Samarbejde med Efteruddannelsesfonden
Det går som planlagt.

Evaluering af at vi ikke bruger depositum
Det går fint 

3. Kurser status
Tilmeldte: Listen gennemgås
Afholdte incl regnskaber fra samme: Gennemgås
Nye kurser: Der er kommet Dermatologikursus i Norge.

4. Kursuslederdag, 24/11 2022, mødetid kl 17, status
AH laver brev, som bliver sendt sendt til: vores kursusledere og andre relevante.

5. Annoncering
Diskuteres

6.  Bulkmail
Aftales

7.  (Kursusleder-manual, hvis vi orker at tale om den ) 
Udskydes

8.  Næste møde: 27/10 2022 kl. 16:30 -18:00 , messenger
+ kort møde den 24/11 kl 16:15 på Medicinsk Museuon
+ 10/1 23 kl 16:30 – 18