Referat fra bestyrelsesmøde 8. marts 2022 hos Trine, 16.30 – 18.45.

 Til stede: Per, Trine, Pernille, Gitta. Andreas med mestendels af mødet på messenger.
 
1.  Godkendelse af seneste referat
Godkendt
 
2.  Sekretariatet
 Nu fast telefontid mellem 8-12. 
PLO fjerner nogle gange LUF's kurser af SE listen hos PLO:  Pernille tjekker månedligt om
vores kurser ikke er faldet ud og stadig er på listen i PLO over SE-kurser.
Samarbejdet med Efteruddannelsesfonden: Der har været nogle umiddelbart uforståelige
afslag på godkendelse af kurser. Pernille og Per undersøger sagen videre
Evaluering af tilmelding uden depositum: Endnu ikke problemer og for tidligt at evaluere.
Forsikring vedr. sygetransport - skal vi have det? Hjemmesiden er opdateret at vores
kursister skal undersøge/tegne egen forsikring
vedr. sygdom og hjemtransport.
 
3. Tilmeldingsstatus
Gennemgås.
 
4. Nye kurser
Diskuteres
 
5. Afholdte kursus siden sidst
Gennemgås
 
6. Annoncering
Aktuelle og fremtidige muligheder gennemgås.
 
7. Hjemmesiden
Den virker.
 
8. Bulkmails, kommer de på FB? Vores egen og den med lægekurser?
Ja
 
9. Kursusledervejledning, hvor langt er vi?
Vi har ikke taget fat på det endnu.
 
10. Evt
Vedr. Pædagogisk dag i LUF. Påtænkes afholdt den 24/11 2022
 
11. Næste mødedato er 3. maj 2022, hvor der også er generalforsamling.
Indkaldelse til generalforsamling på hjemmesiden rettidigt.
Afholdes hjemme hos formanden på Frederiksberg
 
 
 
Referent: GT