Dermatologi i praksis

Baggrund
Hudens sygdomme er mange og mangeartede, og den praktiserende læge har en stor og udfordrende
opgave som gate-keeper ikke mindst på dette område.

Kursets formål
At tilvejebringe en systematisk viden om de mest almindelige hudsygdommes diagnostik og behandling
i almen praksis.

Kursets indhold og form
Kurset tilbyder en intensiv og praksisorienteret gennemgang af de mest udbredte hudsygdomme. 
Der vil være fokus på diagnostik og behandling i almen praksis samt kriterier for henvisning til dermatolog.
Et udgangspunkt vil være hudens solskader, herunder almindelig (non-melanom) hudkræft, forstadier hertil
(herunder aktiniske keratoser), malignt melanom samt hudens almindelige tumorer. Diagnose (herunder 
dermoskopi) samt behandling gennemgås med praktiske øvelser. Desuden gives grundigt kursus i solprofylakse
og solcremer samt indføring i principperne ved medicinsk fugtpleje til forskellige hudtyper og hudsygdomme.
Kurset indeholder herudover praksisrettede forelæsninger og øvelser omhandlende de mest almindelige 
dermatoser, herunder psoriasis, atopisk dermatit, urticaria, kløe, acne, rosacea og seborhoisk dermatit 
foruden en gennemgang af de venerologiske lidelser. Endelig vil principper og indikation for laserbehandling
blive gennemgået. Kursusmaterialet vil indbefatte gode oversigtstabeller og algoritmer både hvad angår 
diagnose og behandling.

Målgruppe
24 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger eller andre med særlig interesse for området.

 Kursussted
Kurset afholdes på det smukke slot Napoléon Bonaparte, Korsika

Kursustidspunkt
Den 3. - 10. juni 2023 

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 5 dages selvvalgt efteruddannelse og 6 dages kursusafgift med aktivitetsnummer: 2023-0296.
Der kan efterfølgende søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursusafgiften er ca. 21.200 og dertil kommer opkrævning til rejsebureau for fly/hotel og forplejning 
på ca. 12.000 kr. Kurset er planlagt med ½ pension. 

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfrist 10. januar 2023
Kurset er fuldtegnet - Klik her for opskrivning til venteliste
Undervisere
Overlæge Henrik Lorentzen (HL), speciallæge i dermato-venerologi, Aarhus Universitetshospital, 
Dermato-venerologisk Afdeling.HL har udgivet bøger om dermoskopi og er blandt landets førende dermatologer 
inden for diagnostik og behandling af såvel malign melanom som non-melanom hudkræft. HL er desuden en 
erfaren underviser og efterspurgt foredragsholder.
Overlæge Christian Vestergaard (CV), ph.d., dr.med., Aarhus Universitetshospital, Dermato-venerologisk Afdeling.
Internationalt anerkendt forsker inden for atopisk dermatit og leder af urticaria-klinikken på Marselisborg Hospital. 
CV er også en erfaren underviser og efterspurgt foredragsholder.
Overlæge Kristian Kofoed (KK), ph.d., Bispebjerg Hospital, Dermato-venerologisk Afdeling. 
KK er landets yngste dermatologiske overlæge og har en overordentlig bred interesse og forskningsaktivitet 
inden for dermatologi. KK er kendt for særdeles gode formidlingsevner og er, som kursets øvrige undervisere, 
en efterspurgt og populær underviser og foredragsholder.

Kursusledelse
Cand. scient, ph.d. Uffe Koppelhus, speciallæge i dermato-venerologi, Dermato-venerologisk Afdeling; tlf. 30315690, 
Langt CV med to akademiske uddannelser og mange års biomedicinsk forskning. Har stor undervisningserfaring som 
bl.a. tidligere lektor og foredragsholder ved henholdsvis Aalborg og Københavns Universitet.
Praktiserende læge Per Høeg, Geels Plads 20, 1. sal, 2830 Virum, Praktiserende læge, - siden 2000 kompagnon 
Lægerne Geels plads. Almenmedicinsk Uddannelseskonsulent i Region Hovedstaden. Arrangerer desuden LUF-kurserne
"Når læger leder sammen" og "Den diagnostiske udfordring i almen praksis".