Referat

LUF’s bestyrelsesmøde 
Den 13. april 2021, kl. 17.00-18.00 (virtuelt)

Til stede
Per Høeg, Andreas Højring, Trine Bagger og Pernille V. Sommer

1. Referat
Referatet fra mødet den 2. marts 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Sekretariat – status 
Optælling af pædagogisk pulje var afleveret til revisor og konteringer til bankafstemning blev
gennemgået og afklaret til revisor til regnskabet 2020.

3. Tilmeldingsstatus
Listen blev gennemgået

4. Afholdte kurser siden sidst
Der var afholdt 3 kurser siden sidst (Når læger leder sammen, Når læger leder sammen,
opsamlingskursus samt Børneortopædi). Alle 3 kurser var gået godt og med meget fine evalueringer.

5. Status Bulk-mail – hvornår/hvordan
Bulkmailen skulle laves som tidligere med enkelte linjer og bortset fra fuldtegnede kurser skulle alt med.

6. Annoncering
Per og Andreas havde aftalt med Best Practice at de får plads i nyhedsmail, når de var klar med deres
platform.

7. Eventuelt
Der var intet under eventuelt

8. Næste møde
Næste møde (Generalforsamling) er fastlagt til tirsdag den 18. maj 2021, kl. 17.00 på Frederiksberg. Ref/PVS