Referat

LUF’s bestyrelsesmøde 
Den 30. november 2021, kl. 16.30
 
Til stede:      Pernille, Per, Trine, Andreas og Gitta 
Referent:      Gitta

1. Referat
Godkendes

2. Sekretariat – status 
Opgavebeskrivelse – sekretær
Gennemgås. Opgaver, som evt kan laves af andre end kursussekretæren defineres.

3. Tilmeldingsstatus
Liste vedlagt. Kurserne gennemgås enkeltvis. 

4. Afholdte kurser siden sidst
Kardiologi, 7. – 15.10, Fuerteventura
Når læger leder sammen, 29.-31.10, Fyn
Krop og psyke, 31.10-7.11, Tenerife
Resiliens, 3. – 5.11, Gl. Avernæs
Hverdagspsykiatri, 11.-12.11, Frederiksdal
Ryg-, led- og kroniske smerter, 12.-19.11, Fuerteventura
Søvnforstyrrelser, 25.11, Aarhus
Den ældre patient, sept , København

Diverse kurser gennemgås. Der har været udfordringer ved et par af kurserne.
Det diskuteres og der lægges plan for at forebygge lign fremover

5. Status Bulk-mail – hvornår/hvordan
Udsendes i kommende eller næste uge. 

6. Annoncering
Forskellige muligheder diskuteres.

7. Eventuelt
- Honorar med underviserne 
- Ledsagere – La Santa. 
- Praksispersonalekurser. 
 
8. Næste møde
14. jan 2021