Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde i LUF den 21/6 2022
 
Til stede: Trine, Andreas, Trine og Gitta
Referant: Gitta
 
 
Godkendelse af referatnotat fra 3. maj 2022
Godkendt
 
Sekretariatet
Revisor, status
Vi skifter revisor fra Pe
ter Henriksen Kappelgaard til Ecomentor ( Lyngby)
 
Rejseforsikring, status. Nedenfor kopi af info fra Laegekurserne.dk
Trine har undersøgt vedr. overlab fra tilbud fra Europæiske. Der er ikke overlab.
Vi vil fremadrettet tegne erhvervsforsikring ved udlandsrejser for kursister
 
Printerstatus, kreditkort, skærmbriller
Småting godkendes
 
Samarbejde med Efteruddannelsesfonde
Diskuteres ikke
Forretningsgangen vedr. problematiske kursister
Kommunikationsforslag til brug i tilspidsede situation formuleres
 
Skal vi flytte perioden for at betale v. tilmelding frem?
Vi har allerede i jan 2022 besluttet at kursusdeltagerne betaler hele beløbet og
at frameldingsreglerne er de samme. Det holdes fast.
 
Kurser, planlagte, afholdte, aflyste og tilmeldingsstatus
Gennemgås ikke.
 
Nye kurser
ADHD (AH) Vi går ikke videre med det.
Sygepl . vægt (GT)  Står på hjemmesiden nu
Proteptic (PH) Det er sat op til 2023 i Norge
 
Annoncering
Behandles ikke
 
Bulkmail
Behandles ikke 
 
Pædagogisk dag
Andreas arbejder på sagen. 24/11 2022, mødetid kl 17 - https://www.museion.ku.dk/
 
Kursusleder-manual
Udskydes
                            
Eventuelt
Budgetterne skal gennemgås af kursusansvarligt bestyrelsesmedlem  (Sammen med kursuslederne)
Pernille holder ferie  i uge 27 +28 +29
 
Næste mødedato
23. august 2022, kl 16:30 hos Trine