Kardiologi, kost og fysisk aktivitet

Kursets baggrund:

Hvordan giver vi vores hjertepatienter den bedste behandling? Mange af vores patienter i almen praksis har en hjertekarsygdom. Det kan være alt fra mild hypertension til iskæmisk hjertesygdom eller svært hjertesvigt. Hvad siger de nyeste guidelines? Hvordan vejleder vi bedst vores patienter i non-farmakologiskebehandlingstiltag? Hvad virker og hvad virker ikke? Og hvorfor gør patienterne ikke altid som vi siger?

Formål:

At opdatere praksislæger i diagnosticering og behandling af kardiologiske tilstande – både non-farmakologisk og farmakologisk. Vi gennemgår både de fysiske og psykiske aspekter af at være hjertepatient.

Udtalelse fra kursist i 2023: 

"Virkelig meget relevant og brugbart kursus. Vil gå så langt at sige det er det bedste uge-kursus jeg har været på. Super god ping-pong mellem undervisere og en utrolig dygtig gruppe af undervisere/formidlere."

Indhold og form:

På kurset kommer vi hele vejen rundt om praksisrelevant kardiologi og gennemgår myter om kost og motion. Hvad virker? Og hvordan kan vi formidle det til vores patienter?

Emnerne, der gennemgås, vil være:

- Hypertension: Medicinsk behandling og non-farmakologiske tiltag.

- Hyperkolesterolæmi: Hvem skal behandles og hvordan? Kan man spise sig til et lavere kolesteroltal?

- Hjertesvigt: Typer af hjertesvigt,udredning, behandling og hjerterehabilitering.

- Hvordan er det at leve med en kronisk sygdom?

- Atrieflimmer ogandre arytmier: Behandling og udredning

- Iskæmisk hjertesygdom: Symptomer, udredning og behandling

- Hjertet og sport

- Akutte kardiologiske tilstande

- Klapsygdomme

- Endokardit, peri-/myocardit

Undervisningen vil primært være katedral undervisning med rig mulighed for spørgsmål og diskussion. Der vil også være case-baseret undervisning og flere praktiske øvelser.

Målgruppe
24 praktiserende læger

Kursussted
Lanzarote, Club La Santa

Kursustidspunkt
5.-12. april 2024

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 5 dages kursusafgift og 4 dages efteruddannelseshonora. Aktivitetsnummer 2024-0067. Der kan efterfølgende søges refusion på https://laeger.dk/PLO/refusion

Pris:
Kursusafgift kr. 22.900 samt ca. 15.000kr. til rejsebureauet (fly, ophold, kvartpension, velkomst og afskedsmiddag)

Tilmelding
Klik her for tilmelding

Tilmeldingsfrist
23. decmber 2023. Da vi har fået et par ekstra pladser, vil der være mulighed for at tilmelde sig efter fristen og frem til den 10. januar 2024.

Undervisere:                                               

Lars Juel, Overlæge, phd, Kardiologisk afdeling Sjællands Universitetshospital Roskilde. Bred kardiologisk erfaring og fagligt ansvar for hjerterehabilitering, arvelige hjertesygdomme og lipidforstyrrelser. Mangeårig interesse for sportskardiologi og læge for den danske trup til OL i London, Rio og Tokyo.

Arne Astrup, professor, dr. med. Senior Vice President Dept. Obesity and Nutritional Sciences Novo Nordisk Fonden. Tidl. leder af Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Forsker i sammenhæng mellem kost og diabetes og hjertekarsygdom. Aktuelt ansat i Novo Nordisk Fonden til etablering af Center For Sund Vægt.

Anette Skriver, Klinisk psykolog, Århus samt Ebeltoft SundhedscenterPrivat praktiserende klinisk psykolog med speciale i smerteområdet og komplekse psyke - soma problemstillinger. Har i den sammenhæng arbejdet med særlige udfordringer i forhold til kvinder og sygdom. Herudover er særlige interesseområder: Tværfagligbehandling, livsstilssygdomme, motivation til forandring og eksistentielle problemstillinger i forhold til sygdom. Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer, sygeplejersker, og andet social- og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer. www.anetteskriver.dk

Henning Langberg, human fysiolog, dr.med., professor i rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (www.copenrehab.dk). Henning Langberg var med til at starte Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital og drev her en stor forskningsgruppe omkring sene væv og fysisk aktivitet, fysioterapeut for triatlon landsholdet, tilknyttet Team DK og en af de førende forskere omkring rehabilitering af sene skader. Han er ligeledes leder af center for sundhedsmotivation. www.sundhedsmotivation.dk Henning Langberg er aktuelt Innovationschef på Rigshospitalet samt professor ved Københavns Universitet. I tillæg er Henning en meget ivrig foredragsholder og formidler af fysisk træning som behandling. Henning Langberg har publiceret mere end 230 videnskabelige artikler og er forfatter til en lang række bøger og bogkapitler

Kursusledelse:                                           

Nadia Østerlund Schmidt Speciallæge i almen medicin. Praktiserende læge i Værløse siden 2017. Klyngeformand og plejehjemslæge.

Christina Lerche Speciallæge i almen medicin. Praktiserende læge i Værløse siden 2019