Kardiologi, kost og fysisk aktivitet

Baggrund
Hvordan giver vi vores hjertepatienter den bedste behandling? Mange af vores patienter i almen praksis
har en hjertekarsygdom. Det kan være alt fra mild hypertension til iskæmisk hjertesygdom eller svært hjertesvigt. 
Hvad siger de nyeste guidelines? Hvordan vejleder vi bedst vores patienter i non-farmakologiskebehandlingstiltag? 
Hvad virker og hvad virker ikke? Og hvorfor gør patienterne ikke altid som vi siger?

Kursets formål
At opdatere praksislæger i diagnosticering og behandling af kardiologiske tilstande – både non-farmakologisk og 
farmakologisk. Vi gennemgår både de fysiske og psykiske aspekter af at være hjertepatient.

Kursets indhold og form
På kurset kommer vi hele vejen rundt om praksisrelevant kardiologi og gennemgår myter om kost og motion. 
Hvad virker? Og hvordan kan vi formidle det til vores patienter?

Emnerne, der gennemgås, vil være: 
- Hypertension: Medicinsk behandling og non-farmakologiske tiltag.
- Hyperkolesterolæmi: Hvem skal behandles og hvordan? Kan man spise sig til et lavere kolesteroltal?
- Hjertesvigt: Typer af hjertesvigt,udredning, behandling og hjerterehabilitering.
- Hvordan er det at leve med en kronisk sygdom?
- Atrieflimmer ogandre arytmier: Behandling og udredning
- Iskæmisk hjertesygdom: Symptomer, udredning og behandling 
- Hjertet og sport
- Akutte kardiologiske tilstande
- Klapsygdomme
- Endokardit, peri-/myocardit

Undervisningen vil primært være katedral undervisning med rig mulighed for spørgsmål og diskussion. 
Der vil også være case-baseret undervisning og flere praktiske øvelser.

Kursussted
Playitas, Fuenteventura, De Kanariske Øer

Kursustidspunkt
18. - 25. april 2023, Fuerteventura (Bemærk! Ny dato)
Der er ud- og hjemrejse fra København.

Tilmeldingsfrist
16. januar 2023

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 5 dages kursusafgift og 3,5 dags efteruddannelseshonorar med aktivitetsnummer 2023-0049. 
Der kan efterfølgende søges refusion på: https://www.laeger.dk/PLO/refusion

Kursusafgift
Ca. 21.900 kr. og dertil kommer opkrævning til Rejse/Playitas: Ca. kr. 11.000 omfattende rejse og ophold 
med kvartpension. 

Tilmelding
Klik her for tilmelding
Undervisere
Lars Juel, Kardiolog, Region Sjælland, idrætslæge for Danmarks Cykle Union. 
Arne Astrup, professor, dr.med. Tidl. leder af Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.
Forsker i sammenhæng mellem kost og diabetes og hjertekarsygdom. Aktuelt ansat i Novo Nordisk Fonden
til etablering af Center For Sund Vægt. 
Klinisk psykolog, Anette Skriver Århus samt Ebeltoft SundhedscenterPrivat praktiserende klinisk psykolog
med speciale i smerteområdet og komplekse psyke - soma problemstillinger. Har i den sammenhæng 
arbejdet med særlige udfordringer i forhold til kvinder og sygdom.
Herudover er særlige interesseområder: Tværfagligbehandling, livsstilssygdomme, motivation til forandring 
og eksistentielle problemstillinger i forhold til sygdom.
Mange års supervisions- og undervisningserfaring af bl.a. læger, psykologer, sygeplejersker, og andet social- 
og sundhedspersonale vedr. psykosomatik, smerter og livsstilsændringer. www.anetteskriver.dk
Henning Langberg human fysiolog, dr.med., professor i rehabilitering med fokus på fysisk aktivitet og sundhed,
Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet (www.copenrehab.dk).
Henning Langberg varmed til at starte Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg Hospital og drev her en stor 
forskningsgruppe omkringsenevæv og fysisk aktivitet, fysioterapeut for triathlon landsholdet, tilknyttet Team DK 
og en af de førende forskereomkring rehabilitering af seneskader. Han er ligeledes leder af center for sundhedsmotivation
www.sundhedsmotivation.dk Henning Langberg er aktuelt Innovationschef på Rigshospitalet samt professor
ved Københavns Universitet. I tillæg er Henning en meget ivrig foredragsholder og formidler af fysisk træning som 
behandling. Henning Langberg har publiceret mere end 230 videnskabelige artikler og er forfatter til en lang række bøger 
og bogkapitler

Kursusledelse
Speciallæge i almen medicin Nadia Østerlund Schmidt Praktiserende læge i Værløse siden 2017. Klyngeformand og
plejehjemslæge.
Speciallæge i almen medicin og idrætslæge Leif Skive, Mangeårig erfaring i kursusledelse og undervisning af praktiserende
læger i Lægeforeningen, LUF og i specialeuddannelsen på Københavns Universitet. Har udgivet "Motionsmanualen", 
"Motionsrecepten" og "Fra overgang til overskud - om motion, kost og hormoner".