Idrætsskader i almen praksis 2025

Formål:
At bibringe de praktiserende læger værktøjer til sikkert at behandle de fleste idrætsmedicinske- og idrætskirurgiske patienter i almen praksis samt opnå en god forståelse for, hvornår patienter bør ses af speciallæger i ortopædkirurgi eller reumatologi.

Tilsigtede læringsmål:

1)       At kunne undersøge knæ, skulder, hofte og underben i forhold til at kunne understøtte sin kliniske diagnose.

2)       At vide hvornår og hvilke radiologiske undersøgelser, der er relevante til de hyppigste idrætsmedicinske/kirurgiske problemstillinger.

3)       At kunne stille de kliniske vigtigste idrætsmedicinske/idrætskirurgiske diagnoser og iværksætte relevante behandling (entesopatier,  apofysitter, tendinopatier, patellofemorale smerter, muskelskader, distorsioner).

4)       At forstå patologien bag overbelastningsskader samt behandle overbelastningsskader.

5)       At kunne vejlede den idrætsaktive med præartrose/artrose til et fortsat aktivt idrætsliv.

6)       At kende til forskellige træningsformer og kosttilskud, der bruges af idrætsudøvere.

7)       At kende til den primære behandling af ustabile led og sikre rettidig henvisning til specialist.

8)       At kende til ”fif” og ”tricks”, der gør idrætsudøvere hurtigt klar til at komme tilbage på banen.

Indhold og kursusform:
Uge-kursus med 2 timer undervisning om formiddagen og tre timers undervisning om eftermiddagen. Undervisningen tilrettelægges som casebaseret undervisning med baggrund i seneste evidens fra litteraturen. Der vil være diskussioner mellem kursister og flere undervisere.

Der vil blive superviseret undersøgelse af knæ med fire supervisere. Hvis muligt vil der medbringes 1-3 mobile ultralydsapparater mhp. at introducere brugen af muskuloskeletal ultralydsundersøgelse i diagnostikken i praksis.

Målgruppe:
24 praktiserende læger

Kursustidspunkt:
Den 25.1-1.2. 2025.

Kursussted:
Østrig, Hotel Planai i Schladming

Tilmelding:
Klik her for tilmelding

Kursusgodkendelse:
Kurset søges godkendt, til refusion.

Kursuspris:
Kursusafgift 21.900kr. samt ca. 16.850kr.der inkluderer: fly samt transfer, hotel (eneværelse) med halvpension.
Dagskort til lift (købes på destinationen)
-                          ca. kr.  563,- pr. dag
-                          2 dage ca. kr. 1.125,-
-                          3 dage kr. 1.700,-
-                          4 dage kr. 2.250,-
-                          5 dage kr. 2.700,-
-                          6 dage kr. 2.850,- 

Kursusleder:
Andreas Højring (PLO)
Niels Christian Kaldau (DIMS)

Undervisere:
Jesper Petersen, MD, PhD. Speciallæge I almen medicin. Aktuelt ledende overlæge på Institut for Idrætsmedicin på Bispebjerg og læge for FC. Nordsjælland og U23 herrelandsholdet i fodbold.
Simon Døssing, MD, PhD., Speciallæge I ortopædkirurgi, Overlæge på idrætskirurgisk afd. Bispebjerg og Institut for idrætsmedicin på Bispebjerg.
Kristoffer Barfod, MD, PhD., Speciallæge i ortopædkirurgi, Professor i idrætskirurgi på Bispebjerg. Tidl. Formand i Dansk Idrætsmedicinsk Selskab
Niels Christian Kaldau, MD, Speciallæge i ortopædkirurgi, Overlæge på Artroskopisk Center, Hvidovre. Formand for Dansk Idrætsmedicinsk Selskab.