Hypnoterapi i almen praksis

Hypnoterapi i almen praksis

Formål og indhold
I almen praksis møder vi i tiltagende grad patienter, som har “ondt i livet”, psykiske problemstillinger fx ikke medicinkrævende stress, angst og depression eller andre fastlåste livssituationer, hvor vi som læger ofte kommer til kort i forhold til at kunne hjælpe/behandle, med dén lægefaglige baggrund, vi har med os. Vi har i nogle tilfælde mulighed for at henvise patienter til psykolog, men grundet voldsomt øget behov for psykologhjælp, er det ofte ikke en reel mulighed, da ventetiderne som regel er ekstremt lange.

Dette kursus i hypnoterapi vil give dig et nyt redskab i din værktøjskasse til selv at kunne gøre en forskel i disse situationer. Hypnose er en tilstand af intenst fokuseret opmærksomhed kombineret med en mindsket opmærksomhed på de perifere omgivelser. Opmærksomheden rettes indefter, og ideer og forslag repræsenteres på en sådan måde i fantasien, at de opleves som virkelige. Hypnose er også kommunikation og en særlig relation mellem læge og patient, som hjælper patienten med at flytte fokus fra problem til løsning, idet man forudsætter, at nøglen til løsning er at finde i dé ressourcer, som patienten allerede har til rådighed. Med anvendelse af hypnose får patienten hér og nu i klinikken en oplevelse, som rækker ud over kognitiv indsigt, idet der tilføjes sansemæssige og emotionelle aspekter til oplevelsen. Det bliver på kort tid muligt at demonstrere for patienten, at ændring i en tilsyneladende fastlåst situation er mulig.

Patienten, som henvender sig med stress og måske søvnbesvær kan opleve at slappe af i kroppen, slippe forstyrrende tanker og finde ro i rytmen af terapeutens stemme og ideerne til nye indre billeder og andre sanseoplevelser, som følger med. Patienten med kroniske smerter kan lære at fokusere på områder i kroppen, som føles mere behagelige, eller på tidspunkter, hvor smerten er mindre fremtrædende, og med dette udgangspunkt lære nye teknikker til at lindre smerten. Hos patienten med angst kan der i hypnose arbejdes med at erstatte katastrofetanker og andre kognitive forvrængninger med mere positive og sandsynlige forestillinger om fremtiden. Den deprimerede patient kan lære at se mindre globalt på situationen ved at fokusere på små lys i mørket og de små bevægelser, som altid er til stede, hvis man bruger sine sanser optimalt. Positive forventninger og håb med hensyn til fremtiden kan under hypnose fremkaldes i fantasien og opleves som realistiske. Disse eksempler illustrerer betydningen af at flytte fokus, idet den fælles overskrift kunne være: ”Dét, du fokuserer på, forstærker du!”

Målet med kurset i hypnoterapi er at give den enkelte læge en let anvendelig metode til at hjælpe patienten, med bl.a. de nævnte problemstillinger, videre - samt vise dem en vejen til selv-hjæp via bl.a. selvhypnose. Da sessioner med hypnoterapi typisk kan udføres i forbindelse med konsultationer på ca. 30 minutter, er det yderst anvendeligt i forbindelse med ydelsen 6101, hvor et forløb kan aftales med patienten.

Du vil på kurset blive introduceret til hypnosens baggrund, samt modtage teoretisk undervisning i dé fænomener, som karakteriserer den hypnotiske trance. Baggrunden for den hypnotiske trance vil blive diskuteret, idet der kan argumenteres for, at der er tale om en speciel bevidsthedstilstand, men også for at den alene kan forklares ved den specielle terapeutiske relation og patientens øgede motivation og forventning. Der ud over demonstrationer, praktiske hypnose øvelser og supervision. Et kursus med det formål at få deltagerne klædt på til at gå hjem og bruge hypnose i egen praksis.

Kursussted
Hotel Sinatur Storebælt, Middelfart

Kursustidspunkt
Kurset er et modulkursus med 2 måneders interval
29. - 30. september 2022 og 1. - 2. december 2022

Godkendelse
Kurset søges godkendt til 4 dages selvvalgt efteruddannelse

Pris
21.800 kr.  (kurset er incl. fuld forplejning samt overnatning).
Depositum 2.500 kr.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist 8. august 2022
Klik for tilmelding

Kursusledelse
Ph.D. Kristian Rasmussen, UCsyd, Videnscenter for sundhedsfremme
Alm. praktiserende læge Tania Alminde

Undervisere


 

Læge Anna Knakkergaard
Anna er uddannet læge og har desuden en diplomuddannelse i klinisk hypnose fra Dansk Selskab for Klinisk Hypnose. Anna har stor klinisk erfaring med hypnosebehandling af særligt børn og unge. Lægefagligt har hun primært arbejdet inden for pædiatri, børne- og ungdomspsykiatri samt som kommunal børn- og ungelæge.
Anna har undervist i flere år. Dels i kollegial supervision på hoveduddannelsen i medicin og dels på kurser inden for hypnose og hypnoterapi.
Hun er forfatter til artiklen ”Hypnosebehandling af børn og unge med funktionelle mavesmerter”, Ugeskrift for Læger, 2018 samt bøgerne ”Drømmejunglen – Godnathistorier baseret på beroligende hypnoseteknikker” og ”Drømmefangeren – En magisk godnathistorie om følelser og drømme”, 2021.
Anna Knakkergaard sidder i bestyrelsen i Dansk Selskab for Klinisk Hypnose, hvor hun også er tilknyttet som underviser.

Speciallæge i almen medicin Per Nilsson, formand for Dansk Selskab for Klinisk Hypnose.
Underviser på Dansk Selskab for Klinisk Hypnoses diplomuddannelse siden 2004.
Publikationer:
Månedsskrift for almen praksis oktober 2012: Hypnose – også en mulighed i praksis.
Grethe Bruun og Per Nilsson: Hypnose i terapi og supervision. Dansk psykologisk Forlag 2012.

Speciallæge i almen medicin, overlæge Mette Marie Nordentoft, Aalborg Universitetshospital, Anæstesi og intensivafdelingen
Diplomuddannelse fra Dansk selskab for Klinisk Hypnose, samt nordisk uddannelse som smertelæge (NDAPM)
Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinsk Hypnose.