Dermatologi i praksis 2024

Dermatologi i praksis

Baggrund
Hudens sygdomme er mange og mangeartede, og den praktiserende læge har en stor og udfordrende opgave som gate-keeper ikke mindst på dette område.

Kursets formål
At tilvejebringe en systematisk viden om de mest almindelige hudsygdommes diagnostik og behandling i almen praksis.

Kursets indhold og form
Kurset tilbyder en intensiv og praksisorienteret gennemgang af de mest udbredte hudsygdomme. 
Der vil være fokus på diagnostik og behandling i almen praksis samt kriterier for henvisning til dermatolog.
Et udgangspunkt vil være hudens solskader, herunder almindelig (non-melanom) hudkræft samt forstadier hertil (aktiniske keratoser), malignt melanom samt hudens almindelige tumorer. Diagnostik (med grundig indføring i dermoskopi) samt behandling gennemgås med praktiske øvelser. Desuden gives grundigt kursus i solprofylakse og solcremer samt indføring i principperne for medicinsk fugtpleje ved forskellige hudtyper og hudsygdomme.
Kurset indeholder herudover praksisrettede forelæsninger og øvelser omhandlende de mest almindelige dermatoser, herunder psoriasis, atopisk dermatit, urticaria, kløe, akne, rosacea og seborhoisk dermatit foruden en gennemgang af de venerologiske lidelser. 
Endelig vil principper og indikation for laserbehandling blive gennemgået. 
Kursusmaterialet indeholder gode oversigtstabeller og algoritmer både hvad angår 
diagnose og behandling.

Målgruppe
24 alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger eller andre med særlig interesse for området.

 
Kursussted
Kurset afholdes på det smukke slot Napoléon Bonaparte, Korsika

Kursustidspunkt
Den 25.maj-1. juni 2024 

Kursusgodkendelse
Kurset er godkendt til 5 dages selvvalgt efteruddannelse og 6 dages kursusafgift med aktivitetsnummer: 2024-0028.
Der kan efterfølgende søges refusion på https://www.laeger.dk/PLO/refusion.

Pris
Kursusafgiften er ca. 21.500 kr. og dertil kommer opkrævning til rejsebureau for fly/hotel og forplejning 
på ca. 12.500 kr. Kurset er planlagt med ½ pension. 

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfrist 8. januar 2024. Kurset er fuldtegnet. Du kan skrive dig på ventelisten ved at klikke her:
Kurset er fuldtegnet. Klik her for venteliste

Undervisere
Overlæge Henrik Lorentzen (HL), speciallæge i dermato-venerologi, Aarhus Universitetshospital, Dermato-venerologisk Afdeling.HL har udgivet bøger om dermoskopi og er blandt landets førende dermatologer inden for diagnostik og behandling af såvel malign melanom som non-melanom hudkræft. 
Overlæge Christian Vestergaard (CV), ph.d., dr.med., Aarhus Universitetshospital, Dermato-venerologisk Afdeling. Internationalt anerkendt forsker inden for atopisk dermatit og leder af urticaria-klinikken på Marselisborg Hospital. 
Overlæge Kristian Kofoed (KK), ph.d., Praktiserende Dermatolog i Rødovre. Kristian er landets yngste dermatologiske overlæge og har en overordentlig bred interesse og forskningsaktivitet inden for dermatologi. Kristian er kendt for særdeles gode formidlingsevner.

Kursusledelse
Cand. scient, ph.d. Uffe Koppelhus, speciallæge i dermato-venerologi, Dermato-venerologisk Afdeling. 
Langt CV med to akademiske uddannelser og mange års biomedicinsk forskning. Uffe har bl.a. tidligere lektor samt foredragsholder ved henholdsvis Aalborg og Københavns Universitet.
Praktiserende læge Per Høeg, Geels Plads 20, 1. sal, 2830 Virum, Praktiserende læge, - siden 2000 kompagnon Lægerne Geels plads. Arrangerer LUF-kurserne ”Dermatologi i praksis”, "Når læger leder sammen" samt "Manden".