Den diagnostiske udfordring i almen praksis 

 
ANMELDELSE Den diagnostiske udfordringKurset har i den grad været en øjenåbner for mig. For det første fordi vi kursister fik en solid indføring i overdiagnostik ved professor John Brodersen, der på meget pædagogisk vis gennemgår ret tung videnskab og får den formidlet, så det er let at forstå. Det gik virkelig op for mig, at man ikke nødvendigvis bliver ret meget klogere på, hvordan det kommer til at gå patienten, blot fordi man foretager en given undersøgelse, f.eks. måling af prostataspecifikt antigen (PSA). Det er overraskende, hvordan en i almen praksis så hyppigt foretaget blodprøve demonstreres at være ude af stand til at gøre noget positivt for mortaliteten af prostatacancerpatienter. Dette er i øvrigt kun et ud af mange eksempler på diagnostiske undersøgelser, der blev gennemgået på kurset, hvor det viser sig, at det ikke nødvendigvis giver mening at bruge undersøgelsen i så stort omfang, som man kan have tendens til at gøre som praktiserende læge.På kurset fik vi også blik for patientens perspektiv på, hvordan det er at være patient i et sundhedsvæsen som det danske. Dette var yderst interessant og en øjenåbner, da man som praktiserende læge let kan komme til at tro, at patienterne hører det, som vi forsøger at fortælle dem og tror, at patient og læge nødvendigvis ”taler samme sprog”. Dette er langt fra altid tilfældet, hvilket vi på kurset fik flere gode eksempler på fra antropolog Alexandra Jønssons yderst interessante feltarbejde. Det er i det hele taget godt, at man fra LUF's side har valgt at tage en ikke-læge ind som underviser, så det hele ikke bliver så indspist, som det ellers kan have tendens til på et kursus for læger, og måden, det foregik på i forbindelse med dette kursus, var super.Dette kursus var alt i alt virkelig godt tilrettelagt, underviserne var mega engagerede, trådene blev samlet godt ved kursusleder Per Høeg, og så foregik det i skønne omgivelser på Hotel Hesselet i Nyborg. Jeg kan kun anbefale dette kursus på det varmeste!Jesper Kolbeck, Hadsund

Undervisere


 
Speciallæge i almen medicin og professor John BrodersenHar gennem 20 år forsket og undervist i den almenmedicinske diagnostiske proces, og de udfordringer der følger med ved at arbejde som praktiserende læge i et område med lav prævalens af biomedicinske sygdomme. Han har en mangeårig bred erfaring i at undervise praktiserende læger og almenmedicinske uddannelseslæger i emner som overmedikalisering, evidensbaseret medicin, diagnostik, og multimorbitet.
Ledende overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Regionshospitalet Silkeborg. Professor (Syddansk Universitet).Diagnostisk Center i Silkeborg har fået opgaven at skabe "de praktiserende lægers hospital" og sikre optimale muligheder for at håndtere patienterne i praksis. Blandt andet er der etableret pakkeforløbet for patienter med uspecifikke kræftsymptomer, Ja/Nej-klinikker, sammedagsudredninger, direkte henvisning til lavdosis-CT ved svag mistanke om lungekræft mm.
Antropolog, Ph.d. og seniorforsker Alexandra Jønsson, Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin.Har i snart ti år beskæftiget sig med patientperspektiver, særligt hvordan hverdagen påvirkes hos patienter multisygdom. Alexandra har mange års erfaring med undervisning af læger og andre sundhedsfaggrupper i, hvordan den professionelle kliniske ekspertise bedst forenes med den enkeltes patients levede liv.