Referat

LUF’s bestyrelsesmøde 
Den 2. marts 2021, kl. 17.00-18.00

Til stede: Per Høeg, Trine Bagger, Andreas Højring og Pernille Valentin Sommer
 
1. Referat
Referatet blev godkendt uden bemærkninger
 
2. Sekretariat – status 
Følgende kurset blev gennemgået:
Træning og motivation hos den ældre patient, La Santa
Cancerkursus
Budskabstræning
Søvnkurser
Den ældre patient
Hovedpine/svimmelhed

3. Tilmeldingsstatus
Listen blev gennemgået. 

4. Afholdte kurser siden sidst
Der har ikke været afholdt kurser siden sidste bestyrelsesmøde.

5. Status Bulk-mail – hvornår/hvordan
Der var modtaget fint med tilmeldinger i forbindelse med udsendte bulkmail den 17. februar 2021.

6. Annoncering
LUF-annonce (10 x 10 cm) bestilles i Dagens Medicin, med teksten: LUF, Efteruddannelse af og
for praktiserende læger, samt link til hjemmeside.
 
7. Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt

8. Næste møde
Næste møde er fastlagt til tirsdag den 13. april 2021, kl. 17.00