Bestyrelsesmøde d. 28.01.2019

Til stede: Kirsten (KL), Gitta (GT), Per (PH) og Mette (MW)
Afbud: Andreas (AH – orlov)
Ref. Charlotte (CH)

1. Nyt fra formanden
Intet.

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Alle har godkendt.

3. Meddelelser
Intet nyt.

4. Økonomi
Balanceregnskab udleveres, gennemgang ved MW. Endvidere vil MW spørge vores revisor til pris for bogføring fremadrettet og CH spørge revisor i sit netværk. Kursusregnskab med budgetlægning gennemgås af MW. MW og CH har brug for nogle ekstra timer til udarbejdelse af sekretariatsmanual, dette accepteres af bestyrelsen, dog tages spørgsmålet optil revision efter 20 timers arbejde.

5. Tilmeldinger p.t. og nye kurser
Liste over tilmeldte udleveres.
Evt. nye kurser:
– Stresskursus.
– Børnekursus.
– Neurologi.
– Tung psykiatri.
– Den ældre – 1 dags kursus.
– Multimorbiditet – multisyg.
– Den diagnostiske udfordring.

6. Reklamer
PH tjekker annonce i Dagens Medicin.

7. Hjemmesiden og katalog
Ny hjemmeside bliver ikke aktuelt nu, det bliver dyrt, og må udsættes til senere.
Responsen på vores postkort har ikke været så god som forventet.

8. Sekretariat
Intet. Kører planmæssigt.

9 Bulkmail
Udarbejdes af MW og udsendes 30.01.19.

10. Nyhedsbrev til kursusleder
Ingen bemærkninger.

11. Næste møde og fastlægge dato for generalforsamling
Næste møde 01.04.19 i Virum, herunder fastsættelse af dato til generalforsamling.

12. Eventuelt
Nåede vi ikke.