Bestyrelsesmøde d. 26.02.2018

Til stede: Villy (VMS), Kirsten (KL), Andreas (AH), Per (PH) og Mette (MW)
Ref. Charlotte (CH)

1: referat fra sidst:
Godkendt.

2: økonomi:
Overslag over 2017 deles ud og gennemgås.

3: tilmeldinger p.t. og nye kurser:
De forskellige kurser gennemgås med antal tilmeldte.
“Børn og Unge” må desværre aflyses pga. få tilmeldinger.

4. reklame:
Ikke noget nyt.

5: hjemmesiden:
Ingen bemærkninger.

6: kursuskatalog:
Forberedende møder om næste katalog ca. maj 2018, udkommer næste gang i august 2018.

7: sekretariat:
CH er ved at komme godt ind i sekretariatsarbejdet.

8: nyhedsbrev til kursusledere:
Der udsendes nyhedsbrev omkring få ledige pladser “akut medicin”

9: næste møde/møder:
Bestyrelsesmøde 19.06.18, kl. 16.30, Virum
Generalforsamling 17.05.18 på foreningens adresse, kl. 16.30.