Beslutningsreferat
Bestyrelsesmøde den 24. november 2022, kl. 16.00 - 16.45
 
Til stede: Per, Andreas, Trine, Gitta og Pernille
 
1.    Godkendelse af seneste referat
 Blev ikke diskuteret
2.    Sekretariatet
· Charlotte afløser Pernille, oplæring er i gang
· Samarbejde med Ecomentor/afslutning fra Peter Henriksen
         Ikke diskuteret
3.    Kurser status
· Afholdte kurser
   Der er lavet regnskabet fra Ecomentor, der er efterhånden kun små-fejl i dem.
· Fremtidige kurser incl. Biologisk alder - en ny måde at se din patient på!
   Ja, tak til kurset.
4.    Kursusleder dag 24/11 2022
D              Bliver afholdt som planlagt
5.    Annoncering
       Blev diskuteret
6.    Bulkmail
       Næste bulkmail laves 28/22 - 2022
8.   Næste møde
      14/12 2022, kl. 18.00 hos Per i Virum