Bestyrelsesmøde 22.10.19

Bestyrelsesmøde d. 22.10.2018

Til stede: Kirsten (KL), Andreas (AH), Gitta (GT), Per Høeg (PH) og Mette (MW)
Afbud:
Ref. Charlotte (CH)

1. Formandsskifte
Formand VMS har ønsket at gå af som formand med øjeblikkeligt varsel. PH (næstformand) indsættes som konstitueret formand.

2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
Alle har godkendt.

3. Meddelelser
Intet nyt.

4. Økonomi
Intet nyt, status quo

5. Tilmeldinger p.t. og nye kurser
Liste over tilmeldte udleveres.
Evt. nye kurser:
– Stresskursus.
– Børnekursus.
– Neurologi.
– Kurset “den gamle patient” genopslås i 2019 med 2 nye kursusledere; Gitte Trier og Merete Mølberg.
– Kurserne “kvinden og manden” genopslås i 2019.
– Effektiv Samtaleterapi: vi har ikke destination på plads endnu. Vi enes om at indhente tilbud fra Langley (Korsika). CH gør dette.

6. Reklamer
Ingen bemærkninger.

7. Hjemmesiden
Ingen bemærkninger.

8. Kursuskatalog
AH har søgt forskellige medicinalvirksomheder mhp. sponsorat af katalog. Der er kommet flere direkte afslag, men 1 firma har responderet, så måske en lille chance her – vi hører nærmere når AH har talt med firmaet.
KL har haft kontakt med Mediq, som ikke kan honorere vores ønske om beløbsstørrelse.
MW foreslår, at vi evt. kan få lavet kuverter med logo på og dernæst sende et infobrev om, at vi nu overgår til at være udelukkende elektroniske. MW og CH arbejder videre med tanken.

9. Sekretariat
Kører planmæssigt.

10. Nyhedsbrev til kursusledere
Ingen bemærkninger.

11. Dagsorden til internat
PH udsender til bestyrelsen.

12. Næste møde/møder
– Seminar 10./11. november 2018 (bestyrelsen).
– Bestyrelsesmøde 28.01.19, kl. 16.30, Virum hos Per.

13. Eventuelt
Intet.

23.10.18/ch