Bestyrelsesmøde d. 18.06.2019

Til stede: MW, AH, GT, PH og KL
Referent: CH

1. Referater fra sidste bestyrelsesmøde
Godkendt

2. Meddelelser
KL oplyser, at kursusledere på systematisk efteruddannelse, og som ikke selv har været på selvsamme kursus tidligere, kan få forhøjet sats fra PLO.

3. Økonomi
– Årsregnskab gennemgås ved MW.
– Det besluttes, at bestyrelsen skal have kvartalsregnskaber udleveret, næste gang 01.09.19.
– Vi vil forsøge at ændre vores tankegang og forsøge at øge det antal kursister, vi kan have med på vores kurser – specielt kurserne i Danmark, hvor vi har øget fleksibilitet og samarbejde med kursusstedet, f.eks. øge antal kursister til 28-30 stk. i forhold til vores nuværende 24 stk.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser
– På listen over aktuelle tilmeldte er der et stort ønske om et ekstra felt til break-even. Dette imødekommes selvfølgelig og iværksættes.
– Vi udsender nyhedsmail inden sommerferien med annoncering af “Resiliens” og “Den døende patient”.

5. Reklamer
Vi kunne evt. reklamere i “Practicus”, PH undersøger dette nærmere.

6. Hjemmesiden
” Hjemmesiden opdateres svarende til vores nye katalog, som udkommer primo august. Vi vil undersøge muligheden for en rubrik, som hedder “Hvor kender du LUF fra?”

7. Kursuskatalog
Er på trapperne…. Det besluttes, at vi også sender til Færøerne og Grønland.

8. Sekretariat
– CH holder sommerferie i uge 28, 29 og 20. Der sættes autosvar på LUF-mailen, dog vil MW tjekke for evt. akutte henvendelser.
– CH varetager nu selvstændigt den daglige drift af sekretariatet.

8. Nyhedsbrev til kursusledere
Intet nyt.

9. Næste møder
– Bestyrelsesmøde 03.09.19, kl. 16.30 hos Per i Virum.
– Bestyrelsesmøde 03.10.19, kl. 16.30 hos Charlotte i Helsinge, Landagervej 1, 3200 Helsinge

10. Eventuelt
Intet.

/ch 23.06.19