Bestyrelsesmøde d. 17.05.2018

Punkt 1
Referat fra sidst godkendt.

Punkt 2
Ingen meddelelser.

Punkt 3: økonomi
Årsregnskab uddeles og gennemgås ved MW. Bestyrelsen anbefalede at godkende resultatet til generalforsamlingen.

Punkt 4: kurser
Der udleveres totalliste med tilmeldte til samtlige kurser.

Punkt 5: reklame
Vi vil prøve at få kontakt til de yngre praktiserende læger.

Punkt 6: hjemmesiden
intet nyt.

Punkt 7: kursuskatalog
Forberede møder er i gang mhp. næste katalog, der udkommer primo/medio august 2018.

Punkt 8: sekretariatet
Sekretariatet holder sommerferie i uge 26, 27 og 28.

Punkt 9: nyhedsbrev
Nyhedsmail udsendes ultimo maj.

Punkt 10: takster
Vi fastholder vores undervisnings- og kursusledertakster.

Punkt 11:
Næste møde, seminar: 30.06.18-01.07.18

Punkt 12: eventuelt
intet.