Bestyrelsesmøde d. 11.01.2018

Til stede: Villy (VMS), Kirsten (KL), Andreas (AH), Per (PH) og Mette (MW)
Ref. Charlotte (CH)

1. Referat fra sidst
Godkendt.

2. Økonomi
Ny sekretær (CH) skal have adgang til bank.

4. Tilmeldinger p.t. og nye kurser:
De forskellige kurser gennemgås med antal tilmeldte.
Muligheder:
- Resiliens er lagt på hylden, da det er svært at finde undervisere.
- Evt. overveje et kursus om spiseforstyrrelser.

5. Reklame
Vi sender kun mails ud, når der er noget relevant.

6. Hjemmesiden
Ingen bemærkninger.

7. Kursuskatalog
er nu på gaden.
Forberedende møder om næste katalog om et par måneder, udkommer næste gang i august 2018.

8. Sekretariat:
CH er startet 01.01.18
Brødtekst til ansøgninger til fonden for almen praksis skal fremadrettet skrives af kursuslederne, mens ansøgning færdiggøres og indsendes fra sekretariatet.

9. Nyhedsbrev til kursusledere
Ikke noget nyt lige nu.

10. Næste møde/møder
- Bestyrelsesmøde 26.02.18, kl. 16.20, Virum
- Generalforsamling 17.05.18 på foreningens adresse, kl. 16.30.

14.01.18/ch