Bestyrelsesmøde d. 10.09.2018

Til stede: Villy (VMS), Kirsten (KL), Andreas (AH), Gitta (GT) og Mette (MW)
Afbud: Per (PH)
Ref. Charlotte (CH)

1: referat fra sidst
godkendt.

2: meddelelser
– CH orienterer om, at der endnu ikke er fundet en ny sponsor til vores katalog.
– Andreas ønsker orlov i et halvt år i perioden 01.01.19 til 30.06.19. Dette accepteres.

3: økonomi
– Beretning ved MW: udlevering af regnskab/overslag.
– Vi har brug for et nyt regneark til udarbejdelse af ind- og udenlandskurser, VMS vil se nærmere på dette.

4: tilmeldinger p.t. og nye kurser
– Liste over tilmeldte udleveres.
– Cancerkursus 2019: gennemføres.
– Hverdagspsykiatri: vi afventer godkendelse, CH har haft kontakt til PLO, og sagen er i “proces”, vi forventer at få godkendelse snarest.
– Samtaleterapi: vi arbejder fortsat med forskellige rejsebureauer, som kan opfylde vores ønsker.

5: reklamer
Ingen bemærkninger

6: hjemmesiden
– CH spørger TW om det er muligt at lægge kursuskataloget ind som en PDF-fil.

7: kursuskatalog
– næste katalog udkommer til januar 2019

8: sekretariat
– CH varetager nu alle sekretariatets daglige gøremål.

9: nyhedsbrev til kursusledere
Ingen bemærkninger.

10: næste møde/møder
– Bestyrelsesmøde 22.10.18, kl. 16.30, indtil videre i Rungsted hos Kirsten (idet PH ikke er til stede d.d. og kan konfirmere datoen).
– Seminar 10./11. november 2018 (bestyrelsen).
– Bestyrelsesmøde 28.01.19, kl. 16.30, nærmere besked om sted kommer.

11: eventuelt
Intet.

13.09.18/ch